Formål

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven pålegger BN Bank en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Vi jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

BN Bank sin etterlevelse av åpenhetsloven skjer etter OECDs retningslinjer og gjennom kartlegginger av våre leverandører og samarbeidspartnere. Aktsomhetsvurderingene skal sikre at vi ivaretar vårt sosiale ansvar ved all virksomhetsutøvelse i selskapet, i leverandørkjeden og våre samarbeidspartnere. Aktsomhetsvurderinger er en integrert del av beslutningsprosesser, risikovurderinger og leverandørvurderinger. Plikten til å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger er overordnet forankret i bankens styrende policyer og arbeidsbeskrivelser. 

Aktsomhetsvurderingene skal bidra til å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan BN Bank håndterer eventuell negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Har du spørsmål om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven, eller ønsker du å varsle om forhold som har betydning for åpenhetsloven, kan du sende oss en henvendelse her

To papir dokumenter

Slik jobber vi med åpenhetsloven

I BN Bank er vi opptatt av å kunne bruke vår stemme og gjøre prioriteringer slik at vi faktisk kan bidra, stille krav og utgjøre en forskjell. 

Her kan du lese mer om hvordan vi i BN Bank forholder oss til lovverket for rapportering, og jobber for å etterleve åpenhetslovens bestemmelser.

Les mer om rapportering på åpenhetsloven 2023

Les mer om rapportering på åpenhetsloven 2022