Vi har alle et samfunnsansvar

For oss i BN Bank er bærekraft og sosialt ansvar viktig og vi har alltid fokus på hvordan vi påvirker mennesker, samfunn og miljø.
Bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for planeten og alle som bor her.  
Vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere.

Sammen tar vi ansvar!

Portrett

Samarbeid, vennskap og kulturbygging

Vi er opptatt av at alle mennesker skal ha muligheten til å oppleve tilhørighet og fellesskap, uansett alder, livssituasjon eller ferdigheter. Vi håper at vårt bidrag vil føre til at mange flere mennesker føler seg inkludert.

Les mer om våre venner
Portrett

Enkel, annerledes og sammen

Vi ønsker at våre kunder skal oppleve oss som en enkel og annerledes bank. I tillegg til enkle og gode banktjenester, har vi sammen et samfunnsansvar for hvordan bankens virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss.

Les mer om hva dette betyr for deg
Portrett

Rammeverk for bærekraft

Banken har utviklet en egen bærekraftsstrategi og rapporterer egne prestasjoner innen bærekraft i henhold til den globale standarden til Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen gjennomføres årlig sammen med bankens årsrapport.

Mer om bærekraftsrapportering
Portrett

Krav til våre leverandører

I BN Bank er vi opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra positivt til samfunnet. Vi forventer at våre leverandører respekterer grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og hederlig virksomhet.

Slik jobber vi med leverandører
Portrett

Vi forplikter oss

BN Bank støtter FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og ansvarlig næringsliv gjennom medlemskap i UNEP FI og UN Global Compact. For å skape bærekraftig utvikling, jobber vi hovedsakelig på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.


Les mer om FNs prinsipper her
Portrett

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Les mer om FNs bærekraftsmål
Portrett

Etiske retningslinjer i BN Bank

Etiske retningslinjer er BN Banks viktigste rammeverk for etikk. Det beskriver hvordan det forventes at vi ansatte skal opptre og hva hver enkelt av oss må tenke på i det daglige. Etisk retningslinjer er en rettledning som vi skal bruke for å gjøre riktige vurderinger og valg.

Mer om etiske retningslinjer