Jobbe i BN Bank

BN Bank er sertifisert som Great Place to Work - vil du være med på laget?

Jobbe i BN Bank
Våre samarbeid

Samarbeidspartnere

For å gi våre kunder et best mulig tilbud, har vi valgt å inngå samarbeid med utvalgte aktører. 

Samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon

Postadresse: BN Bank ASA.
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Leveringsadresse:
Kongensgate 2, 7011 Trondheim

Telefon 73 89 20 00
Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058
Org. nummer 914864445

Medlem av bankenes sikringsfond

BN Bank er medlem av Bankenes Sikringsfond. Det vil si at alle innskudd er garantert med inntil 2 millioner kroner.

Mer info om garantien finner du på fondets egne hjemmesider og i denne brosjyren.