Møt bankens ledelse

Administrerende direktør

Svein Tore Samdal

Svein Tore Samdal har graden Cand Polit fra NTNU. Han kom fra stillingen som konserndirektør Privatmarked i SpareBank 1 SMN og før det viseadministrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS. Før årene i SpareBank 1 var han ansatt i Norges Skiforbund som landslagssjef for damelangrenn.

svein.tore.samdal@bnbank.no

Kobling mot andre selskaper og organisasjoner
Selskap/organisasjon og rolle:

  • Rosenborg Ballklubb, nestleder i styret
  • Rosenborg Sport AS, styremedlem
Viseadministrerende direktør

Svend Lund

Svend Lund har tidligere vært ansatt i Fokus Bank. Han har utdannelse innenfor regnskap og revisjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole og innenfor strategi og ledelse fra BI.

svend.lund@bnbank.no

Kobling mot andre selskaper og organisasjoner
Selskap/organisasjon og rolle:

  • Collection Eiendom AS, daglig leder/styremedlem (datterselskap av BN Bank ASA)
  • E-18 Eiendommer AS, styrets leder (datterselskap av Collection AS)
Direktør risiko og compliance

Herborg Aanestad

Herborg Aanestad har bakgrunn fra revisjon og finans hvor hun har jobbet flere år med kredittmodeller og risikostyring. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen regnskap og økonomisk styring.

herborg.aanestad@bnbank.no

Kobling mot andre selskaper og organisasjoner
Selskap/organisasjon og rolle:

  • Ingen koblinger
Privatøkonom og direktør personmarked

Endre Jo Reite

Endre Jo Reite har en doktorgrad i økonomi og ledelse fra NTNU, og er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Begynte i BN Bank 1. januar 2019, og kom da fra stillingen som direktør fag- og produkter i SpareBank 1 SMN. Reite hadde de 12 foregående årene hatt ulike lederroller innen kreditt, plassering/innskudd og produktforvaltning. Før det jobbet han i EY, og for andre banker. Han jobber også med forskning og aktuelle analyser for å gi bedre grunnlag for gode råd til forbrukere. 

endre.jo.reite@bnbank.no

Kobling mot andre selskaper og organisasjoner
Selskap/organisasjon og rolle:

  • Bistilling som førsteamanuensis II ved NTNU Handelshøyskolen
Direktør økonomi og finans

Steinar Enge

Steinar Enge er utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, cand. jur fra Universitetet i Oslo og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ulike stillinger innen finansiering, risikostyring og økonomi i BN Bank og har i tillegg erfaring fra Finanstilsynet, Gjensidige Forsikring og KLP Banken.

steinar.enge@bnbank.no

Kobling mot andre selskaper og organisasjoner
Selskap/organisasjon og rolle:

  • Sparebank 1 Boligkreditt AS, styremedlem
  • Sparebank 1 Næringskreditt AS, styremedlem
  • Collection Eiendom AS, styrets leder
Juridisk Direktør

Anna Bjørnaas

Anna Bjørnaas er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har jobbet innen eiendomsmegling og forvaltning av eiendom før hun de senere år har jobbet som forretningsadvokat i advokatfirmaene Melø og Magnus Legal. I sistnevnte stillinger har eiendom og transaksjoner vært viktige fagfelt.

anna.bjornaas@bnbank.no

Kobling mot andre selskaper og organisasjoner
Selskap/organisasjon og rolle:

  • Ingen koblinger