Møt bankens ledelse

Portrett

Svein Tore Samdal

Administrerende direktør

Svein Tore Samdal har graden Cand Polit fra NTNU. Han kom fra stillingen som konserndirektør Privatmarked i SpareBank 1 SMN og før det viseadministrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS. Før årene i SpareBank 1 var han ansatt i Norges Skiforbund som landslagssjef for damelangrenn.

svein.tore.samdal@bnbank.no
Portrett

Svend Lund

Viseadministrerende direktør

Svend Lund har tidligere vært ansatt i Fokus Bank. Han har utdannelse innenfor regnskap og revisjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole og innenfor strategi og ledelse fra BI.

svend.lund@bnbank.no
Portrett

Herborg Aanestad

Direktør risiko og compliance

Herborg Aanestad har bakgrunn fra revisjon og finans hvor hun har jobbet flere år med kredittmodeller og risikostyring. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen regnskap og økonomisk styring.

herborg.aanestad@bnbank.no
Portrett

Endre Jo Reite

Privatøkonom og direktør personmarked

Endre Jo Reite er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Begynte i BN Bank 1. januar 2019, og kom da fra stillingen som direktør fag- og produkter i SpareBank 1 SMN. Reite hadde de 12 foregående årene hatt ulike lederroller innen kreditt, plassering/innskudd og produktforvaltning. Før det jobbet han i EY, og for andre banker. Han jobber også med forskning og aktuelle analyser for å gi bedre grunnlag for gode råd til forbrukere. 

endre.jo.reite@bnbank.no
Portrett

Trond Søraas

Direktør økonomi og finans

Trond Søraas er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og autorisert finansanalytiker fra samme sted. Han kom fra stillingen som finanssjef i KLP Banken og KLP Kommunekreditt i 2010. Før det var han finanssjef i BN Bank. 

trond.soraas@bnbank.no