Møt bankens ledelse

Administrerende direktør

Svein Tore Samdal

Svein Tore Samdal har graden Cand Polit fra NTNU. Han kom fra stillingen som konserndirektør Privatmarked i SpareBank 1 SMN og før det viseadministrerende direktør i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS. Før årene i SpareBank 1 var han ansatt i Norges Skiforbund som landslagssjef for damelangrenn.

svein.tore.samdal@bnbank.no

Viseadministrerende direktør

Svend Lund

Svend Lund har tidligere vært ansatt i Fokus Bank. Han har utdannelse innenfor regnskap og revisjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole og innenfor strategi og ledelse fra BI.

svend.lund@bnbank.no

Direktør risiko og compliance

Herborg Aanestad

Herborg Aanestad har bakgrunn fra revisjon og finans hvor hun har jobbet flere år med kredittmodeller og risikostyring. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen regnskap og økonomisk styring.

herborg.aanestad@bnbank.no

Privatøkonom og direktør personmarked

Endre Jo Reite

Endre Jo Reite er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Begynte i BN Bank 1. januar 2019, og kom da fra stillingen som direktør fag- og produkter i SpareBank 1 SMN. Reite hadde de 12 foregående årene hatt ulike lederroller innen kreditt, plassering/innskudd og produktforvaltning. Før det jobbet han i EY, og for andre banker. Han jobber også med forskning og aktuelle analyser for å gi bedre grunnlag for gode råd til forbrukere. 

endre.jo.reite@bnbank.no

Direktør juridisk og HR

Inger Eriksen

Inger Eriksen er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Hun begynte i BN Bank i desember 2020, og kom da fra stilling som konsernadvokat i Newsec Basale AS hvor hun jobbet i 13 år. Inger har tidligere bl.a. jobbet som forretningsadvokat og som seniorrådgiver i Domstoladministrasjonen. Hun har vært advokatfullmektig ved konsernjuridisk avdeling i SpareBank 1 Gruppen, og har erfaring fra en rekke styreverv i inn- og utland. Inger underviser også i juridiske fag ved NTNU.

inger.eriksen@bnbank.no

Direktør økonomi og finans

Steinar Enge

Steinar Enge er utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, cand. jur fra Universitetet i Oslo og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Han har hatt ulike stillinger innen finansiering, risikostyring og økonomi i BN Bank og har i tillegg erfaring fra Finanstilsynet, Gjensidige Forsikring og KLP Banken.

steinar.enge@bnbank.no