En god tid for å unngå bomkjøp

Privatøkonom Endre Jo Reite mener prisendringene i markedet kan være positivt for boligkjøpere. 

- Når boligmarkedet kokte sommeren 2022 var det lett å bli trukket med i hektiske budrunder. Det var lite tid til å vurdere de ulike boligene mot hverandre og hva du eventuelt kunne fått for samme kjøpesum i områdene rundt sier han. 

Vår erfaring er at noen opplevde blåmandag etter boligkjøpet sitt, og at budrundene endte på en pris hvor det kanskje hadde vært mulig å kjøpe en større leilighet eller en rimeligere bolig kort tid etterpå.

Nå er denne risikoen for bomkjøp redusert. Du har tid til å sjekke ut flere boliger, gå på flere visninger og tenke nøye gjennom om boligen faktisk dekker ditt behov før du kjøper. Slik kan du unngå å kjøpe en bolig som du raskt må selge fordi behovet ditt endrer seg, og ikke minst unngå at du først etter å ha fått tilslaget oppdager noe ved boligen du ikke liker. 

Reite forklarer videre at det er viktig å forberede seg og innhente kunnskap før du kaster deg inn i kjøpsprosessen og skal vurdere ulike boliger. 

- Banken har gode verktøy og kan hjelpe deg slik at du er forberedt før visning. Vi kan blant annet hjelpe deg med oversikt over historiske priser og hvorvidt prisantydningen på en bolig har tatt inn over seg prisfallet i markedet eller ikke. På denne måten har du god informasjon før du treffer beslutningen om å kjøpe.

Kan være gunstig å kjøpe også for de som allerede er etablert i boligmarkedet

Selv om førstegangskjøpere naturlig nok kommer godt ut av et prisfall i boligmarkedet, kan det også være gunstig om du allerede har bolig, men tenker på å flytte.

- Et prisfall i boligmarkedet gir flere valgmuligheter, sier Reite. Nå er vi inne i en periode hvor det kommer flere boliger til salgs, og dette gir eventuelle kjøpere muligheten til å finne en bolig som passer bedre til egne ønsker og behov. I fjor var tilbudet av boliger relativt lavt, men skal du nå bytte fra en leilighet til en enebolig eller et rekkehus i et attraktivt område, så ser vi nå at det faktisk er mange boliger til salgs.

Dette kan gi deg som kjøper tid til å vurdere og bestemme deg for om den boligen du finner virkelig er drømmeboligen. Når markedet var som i 2022, og færre boliger lå ute, ble det ofte kamp om disse og budrunder som tok helt av. Dette kan du unngå nå, forklarer Reite.

Bedre forhandlingsposisjon

- Når boligprisene faller, kan det være mer sannsynlig at selgere er villige til å forhandle om prisen. Dette kan gi kjøperne en bedre forhandlingsposisjon og muligheten til å få en bedre avtale for kjøper, sier han. - For førstegangskjøpere kan dette være spesielt gunstig, fortsetter han.

- Når boligprisene faller, kan det føre til at flere velger å vente med å selge sine boliger, i påvente av økte priser. Dette kan igjen føre til færre aktive kjøpere ute i markedet, som igjen faktisk kan gi mindre konkurranse om de boligene som ligger ute på markedet. Dette kan gjøre det lettere for førstegangskjøpere å kjøpe sin første bolig uten å møte for stor konkurranse fra andre kjøpere. Du får fordelen av at du kan tenke over om leiligheten du skal kjøpe er den rette for deg, og samtidig er risikoen for bomkjøp eller for å bli revet med i ville budrunder vesentlig lavere, sier Reite.

LES OM: Regler og tips knyttet til budrunde og budgivning.

Usikkerhet rundt pris kan være fordel for kjøper

Reite sier det ofte er større usikkerhet og forhandlingsrom i pris på dyrere boliger enn på leiligheter i mellomsegmentet, og at det derfor nå kan være et bra tidspunkt å bytte til en dyrere bolig. - Du får kanskje med deg litt mindre egenkapital fra boligen du skal selge, men oppnår en desto bedre pris på den boligen du skal bytte til og kommer kanskje samlet sett minst like godt ut, avslutter han.

Hva påvirker boligprisene?

Det er mange og ulike forhold som bestemmer og påvirker boligprisene. Det grunnleggende er at det må være en etterspørsel, og dette er igjen avhengig av rentenivå, inntekt og arbeidsledighet. - Når renten er lav opplever mange at de har god råd og det er da flere som er aktive på boligmarkedet. 

Budrundene er opphetede og boliger selges unna i et raskt tempo. Når renten er høyere ser man en større pessimisme knyttet til egen økonomi og færre gir seg ut på dyre boligkjøp og tøffe budrunder sier Reite. 

Reite påpeker at etterspørsel er en nøkkelfaktor for boligprisene. - Er etterspørselen større enn tilbudet vil flere kjempe om de samme boligobjektene og prisene øker. Derfor er det viktig at de store byene legger til rette for nybygging. Per i dag er nybyggingen for lav i forhold til antall boliger, på kort sikt vil derfor boligprisene i hovedsak svinge med endringer i etterspørsel, ikke etter tilbudet.

Hva skjer med boligprisene?

Det er mange faktorer som spiller inn når det gjelder hva som vil skje med boligprisene i 2023. Covid var en slik faktor som spilte stor betydning for boligmarkedet i 2020 og 2021. Først opplevde vi en stopp i markedet, før etterspørselen steg i taket og boliger ble omsatt som varmt hvetebrød i heftige budrunder.

Deretter trådte ny avhendighetslov inn ved inngangen til 2022, som på kort sikt medførte færre boliger i markedet. I 2022 opplevde vi store svingninger. Prisveksten var rekordhøy på starten av året og gjennom store deler av sommeren, og fra høsten begynte rentehevingene å gi utslag og boligprisene begynte å falle. 

Det er vanskelig å spå hvordan boligmarkedet vil utvikle seg gjennom 2023, men er du en av de som vurderer å bytte bolig i løpet av året er det lurt å holde seg oppdatert på boligprisene i ditt område gjennom ulike tjenester som for eksempel Eiendom Norge og Finn.no.