UNEP FI - et globalt partnerskap etablert mellom FNs miljøprogram (UNEP) og finanssektoren

For oss i BN Bank er bærekraft og sosialt ansvar viktig. Derfor er vi en del av The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

BN Bank er en «Signatory to the Principles for Responsible Banking». Dette er et globalt FN-program som arbeider for en bærekraftig banksektor. De seks prinsippene som er definert skal veilede finansinstitusjoner i hvordan vi kan bidra til samfunnsmålene som er nedfelt i FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

BN Bank vil gjøre disse prinsippene til en del av vår strategi, vår kultur og vårt daglige arbeid.

Prinsipp 1 med grafisk element

Samordning

Vi vil samordne forretningsstrategien vår for å være konsekvent med og bidra til enkeltmenneskers behov og samfunnets mål, slik det er uttrykt i bærekraftmålene, Parisavtalen og relevante nasjonale og regionale rammeverk. Vi vil rette innsatsen vår mot områdene der vi har størst innvirkning.

Prinsipp 2 impact & target setting

Innvirkning

Vi vil kontinuerlig øke den positive innvirkningen, redusere den negative innvirkningen og håndtere risikoen for mennesker og miljø som følger av våre aktiviteter, produkter og tjenester.

Prinsipp 3 kunder og klienter

Kunder

Vi jobber med kundene våre på ansvarlig vis for å oppfordre til bærekraftig praksis og muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper økt velstand for dagens og fremtidige generasjoner.

Prinsipp 4 stakeholders, til illustrasjon for grønn bank

Interessenter

Vi vil proaktivt og på ansvarlig vis konsultere, involvere og inngå samarbeidsavtaler med relevante interessenter for å oppnå samfunnets mål.

Prinsipp 5 governance and culture

Forretningsetiske forhold og målsetting

Vi vil implementere disse prinsippene gjennom effektiv forretningsetisk styring og en ansvarlig bankkultur som viser våre ambisjoner og ansvarlighet ved å sette offentlige mål som er relatert til områdene der vi har størst innvirkning.

Prinsipp 6 transparency and accountability

Åpenhet og ansvarlighet

Med jevne mellomrom gjennomgår vi vår individuelle og den samlede implementeringen av disse prinsippene, og vi vil være åpne om og ta ansvar for positive og negative innvirkninger og vårt bidrag til samfunnets mål.