20.12 - varsel om renteendring

Du vil få informasjon om renteendringen i nettbanken senest 23. desember. Kunder som ikke har nettbank vil motta brev i posten.

  • For nye boliglån gjelder prisene fra og med 21. desember.
  • For eksisterende boliglån gjelder prisene fra og med 1. februar.
  • For innskuddskontoer endres renten fra og med 21. februar

Våre prislister på lån og innskudd vil være oppdatert 21. desember.

Redusert lønn eller permittert fra jobben grunnet Koronavirus?

Vi er i en tid der Covid rammer langt flere enn de som blir smittet, og permitteringer og oppsigelser kan komme som en konsekvens av dette. De fleste husholdninger i Norge i dag har gjeld knyttet til sin bolig, og står man uten inntekt for en periode kan boliglånet bli vanskeligere å betjene.

Har du boliglån i BN Bank kan du nå søke om avdragsfrihet eller gjøre andre endringer på lånet ditt dersom du har behov for det. Du kan søke om avdragsfrihet ved å følge lenken under. Ønsker du å ta kontakt med oss når du oss på post@bnbank.no/telefon 73892000.

Mer informasjon om renteendring

Ny rente på lån etter siste renteendring vil gjelde fra og med 1. februar 2022 for eksisterende kunder. For nye lånekunder gjelder nye rentesatser fra og med 21. desember 2021. For innskudd vil renteendringene inntre 21. februar 2022.

Den nye renten vil fremgå av meldingen du får i nettbanken, alternativt i brevet du får dersom du ikke har nettbank.

Du får melding tilsendt i nettbanken 22. desember. Har du ikke nettbank får du brev i posten.

Det er ingen automatikk i at rentekuttene fra Norges Bank og prisen på pengene for bankene faller like mye. Vi som bank låner penger i det profesjonelle pengemarkedet og ikke fra Norges Bank. Det er svært vanskelig å fastsette utlånsrentene nå, dette henger sammen med usikkerheten i pengemarkedet akkurat nå.

Det profesjonelle pengemarkedet er først og fremst styrt av NIBOR, altså renten bankene tilbyr hverandre. I tillegg må bankene betale et risikopåslag for de pengene som lånes inn. I en situasjon med betydelige svigninger i finansmarkedene har dette risikopåslaget variert og tidvis økt, hvilket betyr at endringer i styringsrenten ikke nødvendigvis trekker ned bankenes finansieringskostnad.

Dette betyr at selv om Norges Bank setter ned styringsrenten, blir ikke bankenes kostnader for å låne ut penger nødvendigvis mindre, og derfor setter vi ikke ned renten like mye som Norges Bank.

Du kan lese mer fastsettelse av bankenes utlånsrente hos Finans Norge her.