Slik sperrer du kortet umiddelbart

I mobilbank

1. Logg inn i din Mobilbank.
2. Velg menyen > Mer og > Sperre kort.
3. Velg hvilket kort som skal sperres.

I nettbanken

  1. Logg inn i nettbanken.
  2. Velg >Meny oppe til venstre og deretter >Mine kort.
  3. Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og deretter >Sperr kort.
Logg inn og sperr i nettbank

Telefon

Du kan også ringe
+ 47 73 89 20 00