Bærekraftig verdikjede

Vi er opptatt av hvordan vi som bank best kan bidra til økt fokus på bærekraft gjennom vår egen utlån- og innlånsaktivitet og i samspill med våre leverandører. Vi har forpliktet oss til Parisavtalen. Det vil få konsekvenser for hvordan vi ønsker å drifte banken de neste årene. Derfor ønsker vi å forberede våre leverandører på at vi kommer til å stille strengere krav på bærekraftig drift. Som ledd i dette arbeidet ønsker vi innblikk i de retningslinjene dere som våre eksisterende leverandør/samarbeidspartner har knyttet til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet utover det som følger av lovkrav. Hjelp oss med å kartlegge hvilke retningslinjer og policy dere har slik at vi kan finne ut hvordan vi sammen påvirker våre omgivelser og vår felles fremtid.

Fyll ut skjema

Miljø

6. Har dere dokumentasjon på tre miljøforbedrede produkter/tjenester siste år?

Sosiale forhold

Etisk forretningsvirksomhet