Identitetstyveri: Slik begrenser du skadene

Identitetstyveri er når noen benytter opplysninger tilhørende en privatperson eller selskap på en uautorisert måte. Dette med den hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet. 

Dette gjør du hvis du har blitt utsatt for identitetstyveri

  • Anmeld ID-tyveriet til politiet dersom du har blitt utsatt for dette.

  • Ta kontakt med alle virksomheter hvor du har aktivitet for å sjekke omfanget av eventuelt ID-tyveri.

  • Reager umiddelbart dersom du mottar informasjon om kredittsjekk, ny konto eller liknende.

  • Steng umiddelbart kontoer som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner og be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt.

  • Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller kortselskap.

  • Følg nøye med på at posten kommer som normalt. Dersom du har mistanke om urettmessig endring av adresse, ta umiddelbar kontakt med Posten.

Nettsidene til ID-tyveri og Datatilsynet kan også være nyttige å besøke.

Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Sperre kort

Du kan sperre kortet ditt enkelt via mobil- og nettbank eller ved å ringe oss.

Via nettbank: 

  • Logg inn i nettbanken.
  • Velg >Meny oppe til venstre og deretter >Mine kort.
  • Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og deretter >Sperr kort.

Telefon:

Du kan ringe oss på +47 73 89 20 00 (i åpningstiden mellom kl 09.00-15.00 får du snakke med en kundekonsulent, utenfor åpningstiden får du tastevalg).

Hos kredittopplysningsbyråene

Frivillig sperring

De fleste som utsteder debet- og kredittkort vil hente inn kredittopplysninger hos kredittopplysningsbyrå. Under finner du informasjon om to av selskapene som utfører denne tjenesten, Experian og Bisnode. Ta en telefon til begge disse selskapene så vil du kunne beskytte deg mot ytterligere skade.

Kredittopplysningsbyrå

Experian AS

Telefon: 22 93 21 81

E-post: database@no.experian.com

Brev:

Sørkedalsveien 10C

Pb 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

Hjemmeside: Experian

Kredittopplysningsbyrå

Bisnode Credit AS

Tlf: 22 45 93 40

E-post: ksp.no@bisnode.no

Brev:

AAA Soliditet AS, Databank,

Pb. 1419 Vika, 0115 Oslo

Hjemmeside: Bisnode Credit

Pass

Politiet

Personlig fremmøte til politiet. I utlandet må det gis melding til nærmeste utenriksstasjon hvor du også må søke nytt pass.

NB! Når du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass (eventuelt et pass som utløp for mindre enn 3 måneder siden) må du være forberedt på at passmyndigheten krever at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

Statens Vegvesen

Førerkort

Statens vegvesen

Telefon: 815 480 00

Hjemmeside: Statens vegvesen

Posten

Urettmessig endring av adresse

Posten

Telefon: 810 00 710 

E-post: kundeservice@posten.no