Dette gjør du så raskt som mulig for å forsøke og begrense skadene:

  • Anmeld ID-tyveriet til politiet dersom du har blitt utsatt for dette.
  • Ta kontakt med alle virksomheter hvor du har aktivitet for å sjekke omfanget av eventuelt ID-tyveri.
  • Reager umiddelbart dersom du mottar informasjon om ny konto eller liknende.
  • Steng umiddelbart kontoer som har blitt utsatt for uautoriserte disposisjoner og be om skriftlig bekreftelse på at stengning er foretatt.
  • Sørg for å påpeke urettmessige transaksjoner umiddelbart ovenfor kreditt- eller kortselskap.
  • Følg nøye med på at postgangen kommer som normalt. Dersom du har mistanke om urettmessig endring av adresse, ta umiddelbar kontakt med Posten.

Nettsidene til IDtyveri og Datatilsynet kan også være nyttige å besøke.