Reiseforsikring inkludert når du bestiller med kredittkort.

Søk kredittkort i nettbanken

Betaler du mer enn 50 % av reisen med kredittkortet ditt får du reiseforsikring med på kjøpet.

Reiseforsikring i kredittkortet

Kredittkortet i BN Bank gir deg en super reise- og avbestillingsforsikring. Denne forsikringen dekker også egenandelen ved skade på leiebil inntil 12 000 kroner.

  • Forsikringen gjelder automatisk når du har betalt minst 50 % av reisten med kortet.
  • Forsikringen gjelder for deg og din familie, eller inntil tre personer.
  • Reisen kan ha en varighet på inntil 90 dager.
  • Det er en egenandel på 500 kroner.
  • Forsikringen dekker blant annet tap og forsinkelse av reisegods, avbestilling av reise, sykdom og ulykke under reisen.

Egenandelsforsikring leiebil

Reise- og avbestillingsforsikringen som er inkludert i kredittkortet dekker også egenandelen ved uhell med leiebil.

  • Hvis du er uheldig og får skade på leiebilen, dekkes egenandel på inntil 12 000 kroner
  • Du er dekket av egenandelsforsikringen når du har betalt leiebilen eller reisen med kortet.

Spørsmål og svar om reiseforsikring

Når det gjelder familie er det ikke nødvendig at kortholder er med på reisen. For andre medreisende dekkes kun reiser som foretas sammen med kortholder.

 

Nei, det er ingen bestemmelse om at hjemreise må være bestilt for at reiseforsikringen skal gjelde. Forutsetningen er at hele reisen er innenfor 90 dager og at minimum 50 % av reisen er betalt med kredittkortet.

Ja, når både husstandsmedlemmer og andre medreisende skal på samme reise, gjelder forsikringen først for husstanden - deretter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller færre. Inntil maksimalt 4 personer er forsikret inkludert kortholder. Det er hele tiden de yngste som vil bli regnet som medreisende.

Både kortholder og medreisende må være medlemmer av norsk folketrygd og ha bostedsadresse i Norge, registrert i Folkeregisteret, for at forsikringen skal gjelde.

 

Nei, dersom kortet er avsluttet gjelder ikke forsikringen. Kortet må være i kraft ved reise og når skadetilfelle oppstår.

Ja, egenandelen er 500 kroner per skadetilfelle på reisegods og ulykke.

Nei, dette er ikke omfattet av forsikringen.

Ja, hvis du får skader på bilen dekker reiseforsikringen egenandel på inntil 12.000 kroner.

Egenandel på leiebil dekkes hvis minst 50 % av reisens transportkostnader betales med kredittkortet eller hvis leiebilen betales med kredittkortet.

Egenandelsforsikring gjelder kun for leiebil som kjøres av kunde.

Portrett
Kort

Ekstra trygghet med to kort

Med to kort oppbevart hver for seg har du alltid et i reserve. Med felles PIN-kode på dine kort er det i tillegg mindre å huske på. Mistede kontanter er som regel tapt. Kort kan sperres og erstattes. Husk at bankkortet fra BN Bank er gebyrfritt å bruke i hele verden

Mer om fordeler med to kort
Portrett
Spar og bruk

Slik får du en sikker netthandel

Andelen falske og useriøse nettbutikker øker. Heldigvis finnes det grep du selv kan ta for å få en sikker netthandel.

Les mer om sikker netthandel