Reiseforsikring

Kredittkortet i BN Bank gir deg en super reise- og avbestillingsforsikring.

  • Forsikringen gjelder automatisk når du har betalt minst 50 % av reisen med kortet.
  • Forsikringen gjelder for deg og din familie, eller inntil tre personer.
  • Reisen kan ha en varighet på inntil 90 dager.
  • Det er en egenandel på 500 kroner.
  • Forsikringen dekker blant annet tap og forsinkelse av reisegods, avbestilling av reise, sykdom og ulykke under reisen.

Egenandelsforsikring leiebil

Reise- og avbestillingsforsikringen som er inkludert i kredittkortet dekker også egenandelen ved uhell med leiebil.

  • Hvis du er uheldig og får skade på leiebilen, dekkes egenandel på inntil 12 000 kroner.
  • Du er dekket av egenandelsforsikringen når du har betalt leiebilen eller reisen med kortet.

Priseksempel

Betaler du regningen ved forfall, påløper ingen ekstra kostnader. Utsetter du betalingen betaler du renter, eksempel:

Eff. rente 23,9 %. 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Totalt kredittbeløp 16.518 kr.

Prisliste for bankkort og kredittkort.

Viktig å vite om reiseforsikring i kredittkortet

Da har du krav på å enten få tilbakebetalt hele beløpet du har betalt for reisen, eller få ombooking til et tidspunkt du velger selv. Kravet må du selv rette mot flyselskapet eller reiseoperatøren.

Når det gjelder familie er det ikke nødvendig at kortholder er med på reisen. For andre medreisende dekkes kun reiser som foretas sammen med kortholder.

 

Nei, det er ingen bestemmelse om at hjemreise må være bestilt for at reiseforsikringen skal gjelde. Forutsetningen er at hele reisen er innenfor 90 dager og at minimum 50 % av reisen er betalt med kredittkortet.

Ja, når både husstandsmedlemmer og andre medreisende skal på samme reise, gjelder forsikringen først for husstanden - deretter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller færre. Inntil maksimalt 4 personer er forsikret inkludert kortholder. Det er hele tiden de yngste som vil bli regnet som medreisende.

Både kortholder og medreisende må være medlemmer av norsk folketrygd og ha bostedsadresse i Norge, registrert i Folkeregisteret, for at forsikringen skal gjelde.

 

Nei, dersom kortet er avsluttet gjelder ikke forsikringen. Kortet må være i kraft ved reise og når skadetilfelle oppstår.

Ja, egenandelen er 500 kroner per skadetilfelle på reisegods og ulykke.

Nei, dette er ikke omfattet av forsikringen.

Ja, hvis du får skader på bilen dekker reiseforsikringen egenandel på inntil 12.000 kroner.

Egenandel på leiebil dekkes hvis minst 50 % av reisens transportkostnader betales med kredittkortet eller hvis leiebilen betales med kredittkortet.

Egenandelsforsikring gjelder kun for leiebil som kjøres av kunde.