Priser bankkort og kredittkort

Priser bankkort

Årsgebyr per kort¹
275,-
Tilleggskort ektefelle/samboer
275,- 
Erstatningskort
100,- 
Ungdomskort
kostnadsfritt
Varekjøp og uttak minibank i Norge
0,-
Varekjøp og uttak minibank i utlandet
0,-
Valutapåslag
2,00 %
Årsgebyr per kort¹275,-
Tilleggskort ektefelle/samboer275,- 
Erstatningskort100,- 
Ungdomskortkostnadsfritt
Varekjøp og uttak minibank i Norge0,-
Varekjøp og uttak minibank i utlandet0,-
Valutapåslag2,00 %

Kredittkort

Årspris
0,-
Erstatningskort
0,- 
Kostnader ved bruk av kredittkort
Gebyr på varekjøp
0,-
Kontantuttak i minibank, eller over skranke, utland
0,-
Kontantuttak i minibank, eller over skranke, innland*
40,- + 1 % av uttak
Overføring fra kredittkort til konto
25,- + 1 % av overført beløp
Betaling
Rentefri betalingsutsettelse
inntil 45 dager
Nedbetaling2)
3,5 % av benyttet kreditt, min. 250,-
Rente
Nominell rente
21,62 % p.a.
Effektiv rente **
23,90 % p.a.
Andre priser
Valutapåslag
2 %
Overtrekksgebyr ***
125,-
Purregebyr
iht. statens satser
Gebyr ved eFaktura
0,- 
Gebyr ved papirfaktura ****
45,-
Kopi av faktura
0,-
Innfrielse av annet kredittkort
Ingen gebyr
Årspris0,-
Erstatningskort0,- 
Kostnader ved bruk av kredittkort
Gebyr på varekjøp0,-
Kontantuttak i minibank, eller over skranke, utland0,-
Kontantuttak i minibank, eller over skranke, innland*40,- + 1 % av uttak
Overføring fra kredittkort til konto 25,- + 1 % av overført beløp
Betaling
Rentefri betalingsutsettelseinntil 45 dager
Nedbetaling2)3,5 % av benyttet kreditt, min. 250,-
Rente
Nominell rente21,62 % p.a.
Effektiv rente **23,90 % p.a.
Andre priser
Valutapåslag2 %
Overtrekksgebyr ***125,-
Purregebyriht. statens satser
Gebyr ved eFaktura0,- 
Gebyr ved papirfaktura ****45,-
Kopi av faktura0,-
Innfrielse av annet kredittkortIngen gebyr

Merknader

1) Årsgebyret belastes kontoen ved utløpet av den fjerde hele kalendermåned etter bestilling.

2) Ønsker du å utsette betalingen må du fra 15.mai 2019 betale 3,5% av benyttet kreditt, minimum kr 250. Dersom du har papirfaktura eller andre tilleggstjenester, vil disse kostnadene legges til minstebeløpet. 

For kortavtaler signert før 15. mai 2019, er minstebeløpet 2,5% av benyttet kreditt, minimum kr 250. 

 

* Bruk hos Posten beregnes som kontantuttak

** Basert på eksempel på kr. 15 000 nedbetalt over 12 mnd. Samlet kredittbeløp er på kr. 16 518

*** Overtrekksgebyr belastes dersom den innvilgede kredittkortgrensen overskrides

**** Papirfakturagebyr belastes også dersom du har AvtaleGiro uten eFaktura