Rente informasjon

Markedsrentene faller videre etter kutt i Norges Bank

07.05.2020

Pengemarkedsrentene har fortsatt å falle etter vår forrige renteendring 15. april. Nå kutter vi derfor ytterligere, og varsler rentenedgang for eksisterende kunder med minimum 0,20 prosentpoeng fra 30. juni. Ny laveste rente rente vil bli 1,69 %. For nye kunder vil nye rentesatser gjelde fra 12. mai.

Vi jobber på spreng med å klargjøre rentebrev og nye prislister, og vil ha det klart på bnbank.no og i din nettbank den 14. mai. Da vil du se ny rente på ditt lån, og våre nye priser.

Rett skal være rett - vi kutter igjen!

06.04.2020

Vi er i en ekstraordinær situasjon der pengemarkedet endrer seg svært raskt, og vi følger tett med for at våre kunder skal få riktig pris. Derfor justerer vi renten på boliglån for tredje gang på kort tid.

Alle ordinære Boliglån samt Boligkreditt får justert ned renten med 0,15 %. Renteendringsbrev vil sendes alle kunder i nettbanken 17. april. Her vil du finne informasjon om din nye rente. Den siste renteendringen vil få effekt fra 17. juni for eksisterende kunder. Har du ikke nettbank vil du få brev i posten.

Oppdatert prisliste finner du her.

Vi setter ned rentene ytterligere

23.03.2020

For andre gang på en uke justerer vi rentene. Fra torsdag 26. mars kutter vi renten på alle boliglån. 

Denne gangen med inntil 0,40 prosentpoeng, og beste utlånsrente vil være 2,10 %. Våre kunder vil motta ett renteendringsbrev for begge endringene som har skjedd siste uken, og hele endringen skjer med en gang.

Ingen varslingsfrist her altså! Dette gjelder uavhengig av om du er ny kunde hos oss, eller har vært kunde lenge.

Du finner oppdatert prisliste her.

BN Bank setter nå ned renten på boliglån for alle kunder

18.03.2020

Norges Bank kuttet styringsrenten i forrige uke, og vi håper vår renteendring kan bidra til å gjøre det litt enklere for våre kunder i den vanskelige perioden vi er inne i nå. Endringen er på inntil 0,50 prosentpoeng for både eksisterende og nye kunder. Rentekuttet vil variere slik at kundene med aller best sikkerhet får størst rentekutt, men alle kunder vil få lånerenten nedjustert. 

  • Er du kunde i BN Bank vil du få melding om renteendringen og hvordan dette påvirker lånet ditt i nettbanken senest torsdag 26. mars.
  • Har du ikke nettbank vil du få brev i posten.
  • Renteendringen får effekt fra 30. april.
  • Vår beste boliglånsrente blir nå 2,30 % nominell rente. Dette gjelder for lån innenfor 50 % av boligverdi, lånebeløp over 2 000 000, og der kunden har lønnskonto i BN Bank.

Vi beklager at det er noen dager mellom beslutning og utsending av brev, men det skyldes den spesielle situasjonen vi er i, og det har ikke medført at vi forskyver eller forsinker effekten av rentekuttet for deg. 

Vi endrer også rentene på en del av våre innskuddsprodukter, her vil det bli en rentereduksjon på inntil 0,30 prosentpoeng. 

Mer informasjon om renteendring

Ny rente etter siste renteendring vil gjelde fra og med 30. juni for eksisterende kunder. Foregående renteendring vil gjelde fra 17.juni.

Den nye renten vil fremgå av meldingen du får i nettbanken, alternativt i brevet du får dersom du ikke har nettbank.

Du får melding tilsendt i nettbanken 13. mai. Har du ikke nettbank får du brev i posten.

Det er ingen automatikk i at rentekuttene fra Norges Bank og prisen på pengene for bankene faller like mye. Vi som bank låner penger i det profesjonelle pengemarkedet og ikke fra Norges Bank. Det er svært vanskelig å fastsette utlånsrentene nå, dette henger sammen med usikkerheten i pengemarkedet akkurat nå.

Det profesjonelle pengemarkedet er først og fremst styrt av NIBOR, altså renten bankene tilbyr hverandre. I tillegg må bankene betale et risikopåslag for de pengene som lånes inn. I en situasjon med betydelige svigninger i finansmarkedene har dette risikopåslaget variert og tidvis økt, hvilket betyr at endringer i styringsrenten ikke nødvendigvis trekker ned bankenes finansieringskostnad.

Dette betyr at selv om Norges Bank setter ned styringsrenten, blir ikke bankenes kostnader for å låne ut penger nødvendigvis mindre, og derfor setter vi ikke ned renten like mye som Norges Bank.

Du kan lese mer fastsettelse av bankenes utlånsrente hos Finans Norge her.