Mer informasjon om renteendring

Ny rente på lån etter siste renteendring vil gjelde fra og med 1. februar 2022 for eksisterende kunder. For nye lånekunder gjelder nye rentesatser fra og med 21. desember 2021. For innskudd vil renteendringene inntre 21. februar 2022.

Den nye renten vil fremgå av meldingen du får i nettbanken, alternativt i brevet du får dersom du ikke har nettbank.

Du får melding tilsendt i nettbanken 22. desember. Har du ikke nettbank får du brev i posten.

Det er ingen automatikk i at rentekuttene fra Norges Bank og prisen på pengene for bankene faller like mye. Vi som bank låner penger i det profesjonelle pengemarkedet og ikke fra Norges Bank. Det er svært vanskelig å fastsette utlånsrentene nå, dette henger sammen med usikkerheten i pengemarkedet akkurat nå.

Det profesjonelle pengemarkedet er først og fremst styrt av NIBOR, altså renten bankene tilbyr hverandre. I tillegg må bankene betale et risikopåslag for de pengene som lånes inn. I en situasjon med betydelige svigninger i finansmarkedene har dette risikopåslaget variert og tidvis økt, hvilket betyr at endringer i styringsrenten ikke nødvendigvis trekker ned bankenes finansieringskostnad.

Dette betyr at selv om Norges Bank setter ned styringsrenten, blir ikke bankenes kostnader for å låne ut penger nødvendigvis mindre, og derfor setter vi ikke ned renten like mye som Norges Bank.

Du kan lese mer fastsettelse av bankenes utlånsrente hos Finans Norge her.