Hvordan og hvor mye skal man spare til barna?

Bidrag fra nettopp foreldre kan være avgjørende for at barnet etter hvert kommer seg inn på boligmarkedet. Derfor er det viktig å diskutere dette og at begge foreldrene er enige om:

 • Hvordan skal man spare til barn?
 • Hvor mye skal man spare?
 • Hva sparer man til; sparer dere for å kunne kjøpe større ting som sykkel eller trampoline, til å dekke inn førerkortet eller enda mer langsiktig sparing; egenkapital til bolig?

Start sparingen til barna tidlig

Jo tidligere dere starter å spare til barnet, jo mindre trenger dere å spare hver måned for å komme opp i ønsket sum. Selve sparebeløpet bestemmes naturlig nok ut fra familiens økonomi. Alle monner drar, og det månedlige sparebeløpet trenger ikke være stort for at barna skal få et litt bedre økonomisk utgangspunkt den dagen de blir voksne.

LES OGSÅ: Hvor mye koster det å ha barn?

Spare i barnets eller foreldrenes navn?

Både det å spare i barnets navn og foreldrenes navn har fordeler og ulemper med seg. For å gjøre valget litt lettere for deg, har jeg laget en oversikt over de største forskjellene ved de to ulike sparemåtene.

Sparing i foreldrenes navn

Fordeler:

 • Foreldre har full kontroll på pengene og bestemmer selv når barnet skal få tilgang.
 • Ingen begrensinger i muligheten til stipend.
 • Man unngår at statsforvalteren kobles inn om man overstiger 2 G.

Ulemper:

 • Pengene går inn i boet dersom foreldrene dør, og fordeles etter arveloven.

Sparing i barnets navn

Fordeler:

 • Pengene tilhører barnet og vil ikke inngå i boet dersom foreldrene dør eller skilles.
 • Pengene vil ikke inngå i foreldrenes ligning for inntekt og formue etter fylte 17 år.

Ulemper:

Skattemessig er det ingen forskjell, da barnas formue uansett vil gå inn i foreldrenes skatteligning.

Barn og egen sparekonto

Uavhengig av hvordan, hvor mye og om dere velger å spare, er det lurt at barnet også får en egen sparekonto. Dette for at han/hun selv skal oppleve hvordan det er å spare, og det vil blant annet lære barna om eget pengebruk og ikke minst verdien av det. 

Da lærer barnet at:

 • Man må jobbe for å kjøpe seg noe man har lyst på.
 • De må spare for å kunne ha råd til å kjøpe det de ønsker seg.
 • Ingenting kommer av seg selv.

På denne måten kan dere tidlig tillegge barna gode kunnskaper og holdninger knyttet til sparing, noe de er garantert å ha godt utbytte av i voksen alder. Banksparing er trygt og fleksibelt med lav risiko.

Lykke til med sparingen!

To tenåringstjenster med headset rundt halsen og mobilen i handa, til illustrasjon for sparekonto til barn og ungdom

Sparekonto til barn og unge

Med egen sparekonto kan familiens yngste få råd på sparepengene sine. God rente fra første krone og enkel tilgang i mobilbank.