Forbrukerøkonom Silje Havdal

Derfor bør du spare til barna

Det er lurt å starte med sparing til barn så tidlig som mulig om man har midler til det. Det er derimot ikke sagt at barnet etter hvert ikke skal ha noe av ansvaret selv.


Bidrag fra nettopp foreldre kan være avgjørende for at barnet etter hvert kommer seg inn på boligmarkedet. Derfor er det viktig å diskutere dette og at begge foreldrene er enige om:

  • hvordan man skal spare
  • hvor mye man skal spare
  • hva man sparer til; sparer dere for å kunne kjøpe større ting som sykkel eller trampoline, til å dekke inn førerkortet eller enda mer langsiktig; egenkapital til bolig?

Start sparingen tidlig

Jo tidligere dere starter å spare til barnet, jo mindre trenger dere å spare hver måned for å komme opp i ønsket sum. Selve sparebeløpet bestemmes naturlig nok ut fra familiens økonomi. Alle monner drar, og det månedlige sparebeløpet trenger ikke være stort for at barna skal få et litt bedre økonomisk utgangspunkt den dagen de blir voksne.

Spare i barnets eller foreldrenes navn?

Både det å spare i barnets navn og foreldrenes navn har fordeler og ulemper med seg. For å gjøre valget litt lettere for deg, har jeg laget en oversikt over de største forskjellene ved de to ulike sparemåtene.

Sparing i barnets navn:

Sparing i foreldrenes navn

  • Foreldrene bestemmer selv når barnet skal få tilgang til pengene.
  • Ingen begrensninger når det gjelder stipend.
  • Midlene inngår i boet dersom foreldrene dør, og fordeles etter arveloven.
  • Man står selv ansvarlig for pengene, uavhengig av hvor stort beløpet blir.

Skattemessig er det ingen forskjell, da barnas formue uansett vil gå inn i foreldrenes skatteligning.

Egen sparekonto

Uavhengig av hvordan, hvor mye og om dere velger å spare, er det lurt at barnet også får en egen sparekonto. Dette for at han/hun selv skal oppleve hvordan det er å spare, og ikke minst verdien av det.

Da lærer barnet at:

  • Man må jobbe for å kjøpe seg noe man har lyst på.
  • De må spare for å kunne ha råd.
  • Ingenting kommer av seg selv.

På denne måten kan dere tidlig tillegge barna gode kunnskaper og holdninger knyttet til sparing, noe de er garantert å ha godt utbytte av i voksen alder.

Les mer og opprett Sparekonto for barn og unge.

Lykke til med sparingen!