BN Bank behandler personopplysninger om deg. Dette sier loven om behandlingen og din rett til innsyn.

Informasjon om dine tjenesteavtaler med oss vil i hovedsak bli gjort tilgjengelig i din nettbank. Dersom du ikke har nettbank eller på annen måte kan lese elektroniske dokumenter, vil informasjonen kunne gis på papir. Du kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til oss kreve innsyn i øvrige registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles, og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

Innsynsretten omfatter også antall elektroniske oppslag og tidspunktet for oppslaget som ansatte hos oss eller databehandlerne har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement. Innsynsretten i elektroniske oppslag er begrenset til et tidsrom på inntil tre måneder etter oppslaget. Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger, kan vi vurdere det. Vi vil understreke at vi er ganske strenge for å innføre dette, og at det må være en særlig grunn for det. Du må med andre ord begrunne hvorfor du mener det har vært et uautorisert oppslag.