For å ivareta din sikkerhet og samtidig kunne dokumentere at vi gir god og kvalifisert rådgivning, er vi pålagt å dokumentere og gjøre lydopptak av kundesamtaler og andre type samtaler.

Bildeopptak ved fjernsynsovervåking

Med formål å forebygge og avdekke straffbare handlinger vil vi foreta bildeopptak ved fjernsynsovervåking av banklokaler, ekspedisjonssteder, minibanker og betalingsterminaler i tilknytning til ”bank i butikk”. Slike opptak vil bli slettet tre måneder etter opptakstidspunktet, med mindre de er utlevert til politiet eller banken har rett til å behandle bildeopptaket til annet formål.


Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon ved investeringstjenester

I tilknytning til ytelse av investeringstjenester er vi som verdipapirforetak forpliktet til etter verdipapirhandellovgivningen å foreta lydopptak av alle telefonsamtaler samt å dokumentere annen kundekommunikasjon (e-post, chat, MSN mv). Slike lydopptak av samtaler til/fra fasttelefon og mobiltelefon samt dokumentasjon av annen type kommunikasjon med deg, oppbevares i minst tre år.

Lydopptaket vil kunne gjenfinnes av oss på grunnlag av inngående og utgående telefonnummer, tidspunktet for samtalen og/eller ansatte hos oss eller foretaket som utførte samtalen. Kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler vil kunne gjenfinnes på grunnlag av din identitet, tidspunkt for kommunikasjon og ansatte hos oss eller foretaket som utførte kommunikasjonen.

Banken kan bli lovpålagt å utlevere informasjon til offentlig myndighet, og andre som kan krevete dette i medhold av lov. I tillegg vil informasjon kunne bli utlevert til Finansklagenemnda, blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Anmodning om innsyn i dokumentasjon av investeringstjenester og avspilling av lydopptak rettes til klager@.no. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.


Lagring av samtaler på chat

Innlogget i nettbank:
Dersom du starter samtalen når du er innlogget i nettbanken vil vi lagre samtalen knyttet til deg som kunde. Dette for å kunne yte deg best mulig kundeservice når du er i kontakt med banken senere. I tillegg lagres den som dokumentasjon ved eventuelle tvistesaker.

Ikke innlogget i nettbank:
Starter du chat fra bankens nettside, uten å være innlogget i nettbank, vil samtalen være anonym. Samtalen lagres, men vil ikke knyttes til deg som kunde. Samtalen lagres av hensyn til statistikk og evaluering i forbindelse med kundeservice i banken.Dersom du har detaljerte spørsmål om ditt kundeforhold eller spørsmål som inkluderer personopplysninger, anbefaler vi deg å logge inn på sikker chat i nettbank, eller ta kontakt med vårt kundesenter på telefon. Dette av hensyn til din sikkerhet. Det er viktig at du ikke oppgir personopplysninger i chat med banken om du velger å få den tilsendt i e-post. Samtalene vil lagres i 1 år.


Lydopptak ved melding om tap av betalingsinstrument

For å gi deg mulighet til å dokumentere melding om tap av betalingsinstrument, vil vi eller den meldingstjenesten vi tilbyr å benytte, kunne gjøre lydopptak av slike meldinger. Lydopptaket vil i så fall bli oppbevart i 18 måneder.