Ledig stilling

Konsulent/Seniorkonsulent Depot

BN Bank skal styrke depotfunksjonen og søker derfor etter en ny medarbeider til fast stilling. Vi søker deg som vil jobbe i et sterkt fagmiljø i en spennende bransje som er i endring.

Konsulent/Seniorkonsulent Depot
Ledig stiling

Sommerjobb innen analyse og produktutvikling

Student og 3-4 år inn i studieløpet?

Nå har du mulighet til å delta i et prosjekt som ligger helt framme i den teknologiske utviklingen. Prosjektet vil ligge i skjæringspunktet mellom analyse og produktutvikling, men vi tilpasser det til din kompetanse og interesse.

Sommerjobb

Rekrutteringsprosessen

Når søknadsfristen har gått ut, vurderes søknadene og kandidater velges ut til intervju. På grunnlag av intervjuer og eventuelle tester, vurderer vi alle kandidatene og foretar også bakgrunnssjekker av de som er aktuelle for ansettelse. Dette gir du tillatelse til i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. Din søknad eller vedlegg til denne vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig.

Du vil også høre fra oss hvis du ikke får jobbtilbud!