Jobbe i BN Bank

BN Bank er en organisasjon som alltid jobber for å finne smartere måter å jobbe på, både mot kundene og internt.
Vil du være med på denne reisen ønsker vi deg velkommen til å søke på de stillingene vi lyser ut.
Bli med på laget du også!

Rekrutteringsprosessen

Når søknadsfristen har gått ut, vurderes søknadene og kandidater velges ut til intervju. På grunnlag av intervjuer og eventuelle tester, vurderer vi alle kandidatene og foretar også bakgrunnssjekker av de som er aktuelle for ansettelse. Dette gir du tillatelse til i begynnelsen av rekrutteringsprosessen. Din søknad eller vedlegg til denne vil ikke bli oppbevart lenger enn nødvendig.

Du vil også høre fra oss hvis du ikke får jobbtilbud!