Rekrutteringsprosessen

Førstegangsintervju

Søknad

Når du søker en stilling hos oss vil du alltid få en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din. Vi vurderer alle søknader og CVer før vi kaller inn til førstegangsintervju. Vi har et ønske om å kalle inn alle vi har kapasitet til. Dette gjør vi for å bli kjent med flest mulige spennende mennesker, og fordi vi ønsker at flest mulig skal få anledning til å møte oss.

Rask tilbakemelding

Vi har som mål å komme raskt tilbake med en tilbakemelding på om du er aktuell for stillingen eller ikke. De vi har vært i samtaler med flere ganger får også en telefonsamtale. Her vil vi utdype nærmere hvorfor, eller hvorfor ikke du eventuelt får tilbud om videre prosess med oss.

Andregangsintervju

I et eventuelt andregangsintervju kan det hende du får et case fra arbeidshverdagen. Slik finner vi ut hvordan du reflekterer rundt vanlige problemstillinger, og hva du tenker rundt de gitte elementene. Disse casene har ikke nødvendigvis ett korrekt svar, men kan ha flere løsninger. 

Dette ser vi etter

Vi er opptatt av å finne styrkene til kandidatene vi snakker med. På den måten kan vi se for oss hvordan samhandlingen på avdelingen blir, og også legge til rette for mestring og mening, som er viktig for å trives i en jobb over tid. Vi er stadig på utkikk etter omtenksomme, hjelpsomme og inspirerende mennesker som kan bidra til å løfte banken vår. Synes du noen av våre utlyste stillinger høres spennende ut, søk da vel!

Onboardingsprosessen

Introduksjon

Hos oss vil du som nyansatt få den beste onboardingen en bank kan gi. Du vil sammen med andre nyansatte følge en egen onboardingsprosess som varer over flere uker. Her får dere blant annet møte alle avdelingsledere og få informasjon om hvem som jobber i de ulike avdelingene, og hva hver enkelt har ansvar for. Dette er viktig for at du skal få innsikt i hvordan hele organisasjonen fungerer som en samlet enhet, og at du skal bli trygg på hva din rolle er i banken. 

Fadderordning

Ved oppstart får du din egen fadder som følger deg opp både faglig og sosialt. Fadderen din har god innsikt i banken, og skal dele sin kunnskap og erfaring med deg. Hos oss er du i trygge hender fra første minutt, og du vil aldri føle deg alene.

Noen grunner til at vi trives i BN Bank

Bredde i stillingene

Ansatte i BN bank får et bredt spekter av læring, og involveres i mye. Vi har ikke spissede, spesialiserte stillinger hvor du kun jobber med en liten del av prosessen. Her følger vi prosessene våre omtrent fra start til slutt. 

Vi er svært opptatt av en fungerende delingskultur. Her deler vi kunnskap og erfaringer på tvers av avdelinger og team. Slik kan vi hjelpe hverandre, og sammen finner vi beste praksis. 

Ditt bidrag teller

Vi er avhengige av ansatte som ønsker å medvirke, samt bidrar til utvikling av våre prosesser. Din nysgjerrighet vil bidra til å gjøre oss oppmerksom på hvordan oppgavene kan løses på andre måter.  

Hos oss er veien fra idé til løsning kort. Vi er avhengige av at alle bidrar, og DIN stemme vil bli hørt.

Vi-følelse

Her er det ingen «jeg» eller «du». I BN Bank har vi en sterk «vi-følelse». Det er alle vi, oss, som sammen bidrar til den beste banken. Vi er alle sammen en stor familie. 

Du vil oppleve å bli sett og hørt av de rundt deg. Her har vi et miljø hvor det er enkelt å bli en del av kollegiet, hvor du vil bli inkludert i det som rører seg i banken. 

Tilbakemeldingskultur

Vi jobber daglig med å styrke tilbakemeldingskulturen vår.

I BN Bank mener vi at det er mye bedre om vi snakker MED hverandre, i stedet for OM hverandre.  

I BN Bank opplever du et varmt arbeidsmiljø hvor alle ønsker hverandre det beste. Vi vil hverandre godt, og unner hverandre suksess. Alle kjenner alle, dette bidrar til et trygt miljø der det ikke finnes spisse albuer. 

Tilbakemeldinger fra nyansatte i BN Bank

Det har vært veldig nyttig å få innsikt i de ulike avdelingene i banken gjennom onboardingen. Flott å få forståelse for flere prosesser enn bare de vi selv jobber med.
Folk er veldig inkluderende og omsorgsfulle. Det er tydelig at det ikke er spisse albuer her.
Jeg føler at alle er ivrige på å dele sin kunnskap, og jeg har fort blitt involvert i mine nye kollegers arbeidshverdag.
Alt var godt planlagt og tilrettelagt allerede fra første dag. Jeg fikk til og med blomster første arbeidsdag!
Et helt suverent miljø! Tydelig at alle bryr seg om hverandre. Det er lett å trives i en bank med så bra folk.

Vi hører gjerne fra deg

Silje Havdal - forbrukerøkonom

Send CV til oss

Ønsker du bli en del av et fremoverlent miljø i en bransje som er stadig i endring? Da ønsker vi å høre fra deg! Her i BN Bank har vi økonomer, advokater, folk fra serviceyrker, ingeniører, grafikere og analytikere for å nevne noe. Har vi ikke ledige stillinger ute, nøl likevel ikke med å sende oss din CV. BN Bank vokser og vi er alltid på jakt etter de beste hodene.