Eierandeler
i BN Bank

BN-Bank_eierstruktur_27.08.20.jpg

Portrett

Møt bankens ledelse

Bli kjent med de som sitter ved roret i BN Bank.

Les mer om ledelsen i BN Bank
Møterom

Bankens styre

Informasjon om BN Bank ASAs styre og styremedlemmer.

Les mer om styret i BN Bank ASA