BN Bank er eid av en gruppe SpareBank 1-banker. Selskapene SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt

anvendes for finansiering av deler av den samlede utlånsmassen BN Bank forvalter.

Eierandeler_13.10.23.svg