Eierandeler i BN Bank

Møt bankens ledelse

Bli kjent med de som sitter ved roret i BN Bank.

Les mer om ledelsen i BN Bank

Bankens styre

Informasjon om BN Bank ASAs styre og styremedlemmer.

Les mer om styret i BN Bank ASA

Vårt datterselskap

Bankens heleide datterselskap, kredittforetaket Bolig- og Næringskreditt AS (BNkreditt) er fusjonert med morbanken i 3. kvartal 2020.