Styret i BN Bank ASA

Kjell Fordal (leder)
Konserndirektør Finans SpareBank 1 SMN

Tore Medhus (nestleder)
Konserndirektør bedriftsmarked SpareBank 1 SR-Bank

Rune Fjeldstad
Administrerende direktør i SpareBank 1 BV

Helene Jebsen Anker
Selvstendig næringsdrivende; konsulentvirksomhet

Marit Collin
Administrerende direktør i Kantega

Geir-Egil Bolstad
Konserndirektør økonomi og finans i SpareBank 1 Østlandet

Unni Larsen
Strategisk rådgiver SpareBank 1 SMN

Eli Anette Svardal
Senior økonomikonsulent i BN Bank ASA (ansattes representant)

Varamedlem
Per Ivar Egeberg (varamedlem ansattes representant)

Rapporter/ presentasjoner

Års- og kvartalsrapporter, investorpresentasjon, Pilar 3-rapport m.v.

Til rapporter og presentasjoner

Obligasjoner

Registreringsprospekt, aktive låneavtaler og lånebeskrivelser for obligasjonslån emittert etter 21. februar 2001.

Til obligasjoner