..............

Kjell Fordal (leder)
Konserndirektør Finans SpareBank 1 SMN

Tore Medhus (nestleder)
Konserndirektør bedriftsmarked SpareBank 1 SR-Bank

Per Halvorsen
Konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge

..............

Helene Jebsen Anker
Selvstendig næringsdrivende; konsulentvirksomhet

Marit Collin
Administrerende direktør i Kantega

Geir-Egil Bolstad
Konserndirektør økonomi og finans i SpareBank 1 Østlandet

..............

Unni Larsen
Leder eierstyring og finans
i SpareBank 1 SMN

Eli Anette Svardal
Senior økonomikonsulent i BN Bank ASA (ansattes representant)

Per Ivar Egeberg
Senior kundeansvarlig i BN Bank (varamedlem, ansattes representant)