Oversikt over de som sitter i styret i BN Bank

Inge Reinertsen (leder)

Konserndirektør
Finans, Økonomi og Konserntjenester
SpareBank 1 SR-Bank

Trond Søraas (nestleder)

Konserndirektør
Konsernfinans og Eierstyring
SpareBank 1 SMN

Geir-Egil Bolstad

Konserndirektør
Økonomi og Finans
SpareBank 1 Østlandet

Arild Bjørn Hansen

Administrende direktør
SpareBank 1 Østfold - Akershus

Jan Friestad

Konserndirektør
Konsernstrategi og Prosjekter
SpareBank 1 SR-Bank

Helene Jebsen Anker

Selvstendig næringsdrivende
Konsulentvirksomhet

Liv Malvik

Administrerende direktør
KMC Properties

Astrid Undheim

Konserndirektør
Teknologi og Utvikling
SpareBank 1 SMN

Eli Anette Svardal

Senior økonomikonsulent
BN Bank ASA
(ansattes representant)

Per Ivar Egeberg

Senior kundeansvarlig
BN Bank
(ansattes representant)

Rapporter/presentasjoner

Års- og kvartalsrapporter, investorpresentasjon, Pilar 3-rapport m.v.

Obligasjoner

Registreringsprospekt, aktive låneavtaler og lånebeskrivelser for obligasjonslån emittert etter 21. februar 2001.