..............

Inge Reinertsen (leder)
Konserndirektør Finans, Økonomi og Konserntjenester
SpareBank 1 SR-Bank


Trond Søraas (nestleder)
Konserndirektør konsernfinans og Eierstyring
SpareBank 1 SMN


Geir-Egil Bolstad

Konserndirektør økonomi og finans
SpareBank 1 Østlandet

..............

Arild Bjørn Hansen
Administrende direktør
SpareBank 1 Østfold - Akershus

Jan Friestad
Konserndirektør Konsernstrategi og Prosjekter
SpareBank 1 SR-Bank


Helene Jebsen Anker
Selvstendig næringsdrivende
Konsulentvirksomhet

..............

Liv Malvik
Administrerende direktør
KMC Properties

Astrid Undheim
Konserndirektør teknologi og utvikling
SpareBank 1 SMN

Eli Anette Svardal
Senior økonomikonsulent
BN Bank ASA (ansattes representant)

Per Ivar Egeberg
Senior kundeansvarlig
BN Bank (ansattes representant)