..............

Inge Reinertsen (leder)
Konserndirektør Finans SpareBank 1 SR-Bank

Trond Søraas (nestleder)
Konserndirektør konsernfinans og Eierstyring, SpareBank 1 SMN


Geir-Egil Bolstad

Konserndirektør økonomi og finans, SpareBank 1 Østlandet

..............

Arild Bjørn Hansen

Administrende direktør SpareBank 1 Østfold og Akershus

Jan Friestad
Konserndirektør SpareBank 1 Østfold og Akershus


Helene Jebsen Anker
Selvstendig næringsdrivende; konsulentvirksomhet

..............

Liv Malvik
Administrerende direktør KMC Properties

Astrid Undehim
Konserndirektør teknologi og utvikling, SpareBank 1 SMN

Eli Anette Svardal
Senior økonomikonsulent i BN Bank ASA (ansattes representant)

Per Ivar Egeberg
Senior kundeansvarlig i BN Bank (ansattes representant)