Bestill nettbank bedrift

Nettbank for bedrift - full oversikt

  • Styr hvilke tilganger hver enkelt bruker skal ha på kontiene

  • Enkel eller dobbel godkjenning av betalinger

  • Betalinger inn- og utland

  • Overføre betalinger fra regnskapssystem

  • Motta filer for OCR og AvtaleGiro i økonomisystemet

  • Integrering SFTP og flere regnskapssystemer

  • Lønnslistefunksjon

  • Motta kontoutskrift, innbetalinger og årsoppgaver

  • Veiledning og informasjon via menyen «Hjelp»