Eldre får høyere rente på lån

En undersøkelse Sentio har utført for BN Bank blant låntakere over 60 år, viser at hele 36 % av de spurte har en rente på over tre prosent. Samtidig ligger norske låntakere med en gjennomsnittsrente på 2,73 %.

For en generasjon som har vært gjennom rentesatser som har ligget på tre ganger dette og vel så det, så høres det kanskje ikke så mye ut.

Ser man på hvor mye det utgjør i kroner og øre årlig for et lån på én til to millioner, så betyr imidlertid en differanse på 0,5 prosentpoeng 5 000-10 000 kroner i året, da ser man at det tross alt dreier seg om en del penger

Drahjelp til de unge

De færreste synes det er negativt at de som er ferske i voksenlivet og boligmarkedet skal få litt drahjelp i form av gode renter og vilkår. Derfor er det heller ikke mange eldre som reagerer på å måtte betale litt ekstra for boliglånet. Det er ikke dermed sagt at det skal være sånn.

De siste årene har det jevnlig kommet oppfordringer til kundene om å prute med banken sin, men de færreste gjør det. Norge har ikke en prutekultur, noe som gjerne fører til at renteforskjellene blant lånekundene blir større. Og mange ender opp med en dårligere rente enn det de fortjener.

Mye gebyrer

En annen ting som går igjen hos de fleste bankene er gebyrbelastede tjenester. Også her er det gjerne de eldre som ender opp med å betale mest, mens de yngre får gebyrfrihet.

Dette selv om det er de eldste som har de høyeste innskuddene og til daglig bruker bankens tjenester minst. Slik ender det ofte med mange delvis låner sine egne penger og betaler dyrt for det.

- Mens konkurransen om de yngste er beinhard, bekymrer de færreste bankene seg for at de over 60 faktisk bytter bank. Majoriteten av disse kundene har lange og gode relasjoner til banken sin, og lav risiko. Derfor bør de også kreve den laveste renta som banken tilbyr, sier privatøkonom Endre Jo Reite.

Vanskelig for å bytte bank

Alt for mange tar også nei for et nei når de spør banken om bedre rente. 

- De stoler på en rådgiver de liker, men rådgiver er prisgitt banker som satser mest på billige lån til unge, sier Reite. Han mener den eneste grunnen til at det er slik, er at bankene slipper unna med det.

- Det er tungt å få 60-åringer til å faktisk bytte bank, så det stopper nok oftest ved at de få som truer med å bytte, får litt lavere rente i banken de er. Bankene har ingen ting å tape før flere 60-åringer faktisk bytter bank, avslutter han.

Les mer om forskjellsbehandling av eldre bankkunder i Dagbladet pluss (betalingssak).