Hva er permittering?

En midlertidig ordning i arbeidsforholdet hvor arbeidstakeren fritas for arbeidsplikt, og arbeidsgiveren fritas for lønnsplikt. Det er en forutsetning at arbeidstaker skal gjenoppta sine arbeidsoppgaver på et senere tidspunkt, derfor er ordningen midlertidig.

Hel permittering betyr at arbeidsplikten bortfaller fullt ut. Delvis permittering vil innebære en reduksjon av arbeidstiden, med for eksempel 50 %.

Arbeidsgiver plikter å betale full lønn i lønnspliktperioden. I forbindelse med Koronakrisen er arbeidsgivers lønnsplikt redusert fra 15 til 2 dager ved permittering som skjer før 31. desember 2020.

Regjeringen har også vedtatt at permitterte nå skal få dagpenger ved høytider, slik som jul og påske. Dette skal blant annet forenkle saksbehandlingen for NAV, som tidligere måtte behandle søknad om dispensasjoner om permitteringer i påsken. Endringene trådte i kraft med virkning fra 20. mars 2020.

Hva er dagpenger?

Dagpenger er ytelser fra folketrygden ved arbeidsløshet og kan utbetales til de som har tapt minst halvparten av arbeidsinntekten på grunn av arbeidsløshet.

Hvor mye kan du få i dagpenger?

Du får lønn de 20 første dagene du er permittert

 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) er 2 dager fra og med 20. mars. Lønnspliktperioden forskyves hvis du jobber hos arbeidsgiveren din som har permittert deg eller hvis du uansett ikke skulle vært på jobb på grunn av sykdom, ferie, avspasering eller lignende.
 • Når NAV tar over de neste 18 dagene, dekker NAV "full" lønn, men bare inntil 6 G (grunnbeløpet i Folketrygden), som er ca. 600 000. 

Etter de 20 første dagene kan du få dagpenger fra NAV

 • Dagpenger får du i de påfølgende 26 ukene. Etter utløpet av de 26 ukene gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt. For å få dagpenger fra NAV er det imidlertid et krav at arbeidstiden minst er redusert med 40 %.
 • I dagpenger får du:
  - 80 % av dagpengegrunnlag ditt under 3G (ca 300.000).
  - 62,4 % av dagpengegrunnlag ditt mellom 3G og 6G (300.000 - 600.000).
  - Dagpengene regnes med andre ord av inntekter til maks 600.000 kroner. Dersom lønnen din overstiger denne grensen, blir ikke det tatt med i dagpengegrunnlaget.

 • Les her for å få vite hvem som kan få dagpenger under permittering.
 • Her kan du søke digitalt om dagpenger.

Regneeksempler permittering/dagpenger

Du får full lønn fra arbeidsgiver/NAV de første 20 dagene. Deretter får du dagpenger. Vi har rundet G (grunnbeløpet) opp til 100.000 kroner i eksemplene. 

Dagpengene regnes ut ifra inntekten din det siste året, eller lønnet arbeid fra de siste 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling.

Inntekt 100.000 kroner

Har du tjent 100.000 kroner, som utgjør dagpengegrunnlaget ditt, får du 80 prosent i dagpenger – altså 80.000 kroner. Det utgjør omtrent 6.600 kroner i måneden før skatt.

Inntekt 400.000 kroner

Har du tjent 400.000 det siste året, altså over 3G, får du utbetalt 80 prosent av 300.000 og deretter 62,4 prosent av de «resterende» 100.000. Regnestykket blir slik: 240.000 og 62.400 gir tilsammen 302.400 i dagpenger – 25.200 i måneden.

Inntekt 600.000 kroner

Har du tjent 600.000 det siste årert får du utbetalt 80 prosent av 300.000 og deretter 62,4 prosent av de neste 300.000.

Regnestykket blir slik: 240.000 og 187.200 gir tilsammen 427.200 i dagpenger – 35.600 i måneden

Dagpengene dine regnes av inntekter til maks 600.000 kroner – overstiger lønnen din denne grensen, blir ikke det tatt med i dagpengegrunnlaget.