Sikkert

Du slipper å taste PIN-kode ved kjøp under kr 500. Du sparer tid men det er fortsatt like sikkert.

Enkelt

Med det kontaktløse kortet betaler du enkelt ved å legge kortet inntil betalingsterminalen.

Slik bruker du kontaktløs betaling

  • Se etter symbolet for kontaktløs betaling på betalingsterminalen. 
  • Betal ved å holde kortet inntil terminalen.
  • Når du hører et pip er betalingen ok.
  • Ved beløp over kr 500 må du oppgi kortets PIN.
  • Av og til blir du bedt om å taste PIN. Dette er en sikkerhetskontroll for å sjekke at kortet benyttes av eier.
  • Har ikke butikken betalingsterminal som støtter kontaktløs betaling, benytter du chip og PIN kode.