Sikkert

Du slipper å taste PIN-kode ved kjøp under kr 500. Du sparer tid men det er fortsatt like sikkert.

Enkelt

Med et kontaktløst kort betaler du enkelt ved å legge kortet inntil betalingsterminalen.

Slik bruker du kontaktløs betaling

  • Se etter symbolet for kontaktløs betaling på betalingsterminalen. 
  • Betal ved å holde kortet inntil terminalen.
  • Når du hører et pip er betalingen ok.
  • Ved beløp over kr 500 må du oppgi kortets PIN.
  • Av og til blir du bedt om å taste PIN. Dette er en sikkerhetskontroll for å sjekke at kortet benyttes av eier.
  • Har ikke butikken betalingsterminal som støtter kontaktløs betaling, benytter du chip og PIN kode.

Aktivere kontaktløs betaling

Når du har mottatt kortet foretar du din første betaling ved bruk av chip og PIN. Ved neste betaling gjør du følgende for å aktivere kontaktløs betaling:

  1. Hold kortet inntil betalingsterminalen.
  2. Sett kortet i terminalen.
  3. Tast PIN.

Du har nå aktivert kontaktløs betaling.