Valuteringsregler

Ved overføringer til konto blir renter av beløpet godskrevet fra og med den dagen banken får overført beløpet fra betalers bank. Overføringer fra kontoen renteberegnes til og med kalenderdagen før beløpet er godskrevet mottakerens konto.

Valuteringsdato er avgjørende for når renteberegningen starter / slutter. Vi gjør oppmerksom på at betalinger / overføringer som utføres før innskuddet er valutert kan medføre overtrekksrente.

Ved overtrekk beregnes 18 % rente p.a.
Ved purring av overtrekk påløper et purregebyr på 70,-
NB! BN Bank behandler ikke giroer som sendes inn til banken.
Kontakt banken for ytterligere informasjon.

Vilkår for fastrenteinnskudd

  • Bindingstid 12 måneder
  • 1,75 % rente på innskudd inntil 10 mill.
  • 0,75 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
  • Uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 % p. a.
  • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.