Valuteringsregler

Ved overføringer til konto blir renter av beløpet godskrevet fra og med den dagen banken får overført beløpet fra betalers bank. Overføringer fra kontoen renteberegnes til og med kalenderdagen før beløpet er godskrevet mottakerens konto.

Valuteringsdato er avgjørende for når renteberegningen starter / slutter. Vi gjør oppmerksom på at betalinger / overføringer som utføres før innskuddet er valutert kan medføre overtrekksrente.

Ved overtrekk beregnes 18 % rente p.a.
Ved purring av overtrekk påløper et purregebyr på 70,-
NB! BN Bank behandler ikke giroer som sendes inn til banken.
Kontakt banken for ytterligere informasjon.

Fastrenteinnskudd

Hvis du tar ut beløpet før bindingstiden er ferdig skal banken ha en rentekompensasjon som tilsvarer forskjellen mellom renten på ditt innskudd og bankens innlånskostnad for gjenværende bindingstid.

Kompensasjonen kan ikke utgjøre mindre enn 0,25% av innskuddet og beløpet er minimum kr 3000.