Prisliste

Nettbank / Brettbank / Mobilbank
Årsgebyr
0,- 
Regningsbetaling
0,- 
Overføringer
0,- 
Faste oppdrag
0,- 
eFaktura / AvtaleGiro
0,- 
Kontoutskrift og kvitteringsoblat
0,- 
SMS-varsling
0,- 
Ny kodebrikke, erstatningsbrikke
100,- 
Etablere depositumskonto
300,-
Bankkort
Varekjøp og uttak minibank i Norge
0,- 
Varekjøp og uttak minibank i utlandet ¹
0,- 
Årsgebyr ungdomskort
0,-
Årsgebyr ²
275,- 
Erstatningskort ved mistet/stjålet kort
100,- 
TeleGiro
TeleGiro
0,- 
Bestilling kontoutskrift fra Telebank
 20,- 
Spørring Kontofon
 0,- 
Kvitteringsoblat TeleGiro 
 20,- 
Andre tjenester/produkter
BrevGiro ³
0,- 
BrevGiro uten mottakers kontonummer
 50,- 
Kvitteringsoblat BrevGiro
20,- 
Kvitteringsliste BrevGiro
50,- 
Utstedelse av bankremisse 
100,- 
Overførsel utført av banken 
250,- 
Utenlandsbetaling utført av banken 
fra 250,- 
Manuell bestilling av bilag (pr. utskrift)
100,- 
Manuell etablering av depositumskonto
1300,-
Avslutning av konto
0,-
Renteoversikt
Brukskonto/Brukskonto Ung
0,10 % 
Sparekonto/Sparekonto Ung ⁴
1,00 %
Fastrenteinnskudd (maks. 10 mill)⁵
1,75 %
Depositumskonto
0,10 %
mKONTO
0,10 % 
BSU-konto
3,20 %
Høyrentekonto - saldo under 500 000 kr
1,00 %
Høyrentekonto - saldo over 500 000 kr ⁴
1,50 %
Nettbank / Brettbank / Mobilbank
Årsgebyr0,- 
Regningsbetaling0,- 
Overføringer0,- 
Faste oppdrag0,- 
eFaktura / AvtaleGiro0,- 
Kontoutskrift og kvitteringsoblat0,- 
SMS-varsling0,- 
Ny kodebrikke, erstatningsbrikke100,- 
Etablere depositumskonto300,-
Bankkort
Varekjøp og uttak minibank i Norge0,- 
Varekjøp og uttak minibank i utlandet ¹0,- 
Årsgebyr ungdomskort0,-
Årsgebyr ²275,- 
Erstatningskort ved mistet/stjålet kort100,- 
TeleGiro
TeleGiro0,- 
Bestilling kontoutskrift fra Telebank 20,- 
Spørring Kontofon 0,- 
Kvitteringsoblat TeleGiro  20,- 
Andre tjenester/produkter
BrevGiro ³0,- 
BrevGiro uten mottakers kontonummer 50,- 
Kvitteringsoblat BrevGiro20,- 
Kvitteringsliste BrevGiro50,- 
Utstedelse av bankremisse 100,- 
Overførsel utført av banken 250,- 
Utenlandsbetaling utført av banken fra 250,- 
Manuell bestilling av bilag (pr. utskrift)100,- 
Manuell etablering av depositumskonto1300,-
Avslutning av konto0,-
Renteoversikt
Brukskonto/Brukskonto Ung0,10 % 
Sparekonto/Sparekonto Ung ⁴1,00 %
Fastrenteinnskudd (maks. 10 mill)⁵1,75 %
Depositumskonto0,10 %
mKONTO0,10 % 
BSU-konto3,20 %
Høyrentekonto - saldo under 500 000 kr1,00 %
Høyrentekonto - saldo over 500 000 kr ⁴1,50 %

Merknader

  1. 1,75 % kurspåslag ved bruk av Visa-kort i utlandet.
  2. Årsgebyret belastes kontoen ved utløpet av den fjerde hele kalendermåned etter bestilling.
  3. I tillegg kommer porto i henhold til gjeldende takster.
  4. 0,20 % rente for den delen av innskuddet som eventuelt overstiger 20 mill.
  5. Se egen informasjon for fastrenteinnskudd.

Valuteringsregler

Ved overføringer til konto blir renter av beløpet godskrevet fra og med den dagen banken får overført beløpet fra betalers bank. Overføringer fra kontoen renteberegnes til og med kalenderdagen før beløpet er godskrevet mottakerens konto.

Valuteringsdato er avgjørende for når renteberegningen starter / slutter. Vi gjør oppmerksom på at betalinger / overføringer som utføres før innskuddet er valutert kan medføre overtrekksrente.

Ved overtrekk beregnes 18 % rente p.a.
Ved purring av overtrekk påløper et purregebyr på 67,-
NB! BN Bank behandler ikke giroer som sendes inn til banken.
Kontakt banken for ytterligere informasjon.

Fastrenteinnskudd

Hvis du tar ut beløpet før bindingstiden er ferdig skal banken ha en rentekompensasjon som tilsvarer forskjellen mellom renten på ditt innskudd og bankens innlånskostnad for gjenværende bindingstid.

Kompensasjonen kan ikke utgjøre mindre enn 0,25% av innskuddet og beløpet er minimum kr 3000. 

Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?