• Velg mellom ordinær betaling eller hastebetaling. En ordinær overførsel er vanligvis på mottakers konto etter 2-5 dager, mens hasteoverførsel tar 1-3 dager.
 • Overføringen skjer via SWIFT, et elektronisk nettverk som benyttes av de fleste banker verden over.
 • Alle transaksjoner inn og ut av landet rapporteres til myndighetene i henhold til Valutaregisterloven.

 

Merk at hastebetaling koster mer enn ordinær betaling.

Se priser swift/betaling utland

Dette trenger du:

Utføre en betaling

 • Mottakers navn, adresse, IBAN- eller kontonummer
 • Mottakerbanks BIC/SWIFT-adresse, evt bankkode.
 • Ved bankkode: Navn og adresse på bank
 • Beløp og valutasort
 • Fordeling av omkostninger
 • Ved overføringer over 100 000 kroner: Informasjon om hva betalingen gjelder.
Våre korrespondentbanker

Motta en betaling

 • Avsender benytter ditt IBAN nummer.
 • Avsender må benytte BN Banks SWIFT/BIC adresse som er KBNONO22 .
 • Navn og adresse for din konto.
Finn ditt IBAN-nummer

Kontaktinformasjon

Postadresse: BN Bank ASA.
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Leveringsadresse:
Kongensgate 2, 7011 Trondheim

Telefon 73 89 20 00
Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058
Org. nummer 914864445