PSD2

EU-direktivet «Payment Services Directive» kom i versjon 2 i 2018 (PSD2), og er fra 2019 også gjeldende i Norge. Dette direktivet gir godkjente tredjeparter med samtykke fra kontoeier tilgang til visse kontotjenester (betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester) mot kontoer i vår bank. For å tilfredsstille disse kravene har banken etablert et sett med APIer som bygger på internasjonale standarder fra Berlin Group (NextGenPSD2). Mer informasjon om hvordan du som tredjepart kan koble deg opp mot disse APIene finner du på nettsiden https://openbanking.bnbank.no/.

Hvis du har spørsmål relatert til grensesnittet så kan banken kontaktes på e-post openbanking@bnbank.no.