PSD2

EU-direktivet «Payment Services Directive» kom i versjon 2 i 2018 (PSD2), og er fra 2019 også gjeldende i Norge. Dette direktivet gir godkjente tredjeparter med samtykke fra kontoeier tilgang til visse kontotjenester (betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester) mot kontoer i vår bank. For å tilfredsstille disse kravene har banken etablert et sett med APIer som bygger på internasjonale standarder fra Berlin Group (NextGenPSD2). Mer informasjon om hvordan du som tredjepart kan koble deg opp mot disse APIene finner du på nettsiden https://openbanking.bnbank.no/. Hvis du har spørsmål relatert til grensesnittet så kan banken kontaktes på e-post openbanking@bnbank.no.

Payment services (PSD2) – Directive (EU) 2015/2366 is in effect since 2018 in the EU and 2019 in Norway. The directive gives approved third parties access to specific payment and information services related to a customers account, provided the customer has consented to this access. In order to be compliant with the directive a set of API services is provided by the bank, based on international standards established by the Berlin Group (NextGenPSD2). More information on these APIs and how to use them can be found on the address https://openbanking.bnbank.no/. If you have further questions or comments, please get in touch with us through the e-mail address openbanking@bnbank.no.