Rating

BN Bank ASA har en rating A- fra ratingbyrået Scope Ratings. Bankens senior usikrede gjeld har også rating, A-. Begge ratinger har «stable outlook». 

Credit Rating Announcement 06.09.2022
Credit Rating Announcement 28.09.2021
Issuer Rating Report 30.11.2020
Credit Rating Announcement, 16.11.2020
Issuer Rating Report, 08.08.2019

Finanskalender

  • 1. februar 2022 - Kvartalsrapport Q4 2021
  • 9. mars 2022  - Årsrapport 2021
  • 4. mai 2022 - Kvartalsrapport Q1 2022
  • 10.august 2022 - Kvartalsrapport Q2 2022
  • 28. oktober 2022 - Kvartalsrapport Q3 2022

Opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.