Rapporter/ presentasjoner

Års- og kvartalsrapporter, investorpresentasjon, Pilar 3-rapport m.v.

Til rapporter og presentasjoner

Rating

BN Bank ASA har en rating  A- med «stable outlook» fra ratingbyrået Scope Ratings. Bankens senior usikrede gjeld er samtidig tildelt en rating BBB+.

Scope Rating-rapport

Obligasjoner

Registreringsprospekt, aktive låneavtaler og lånebeskrivelser for obligasjonslån emittert etter 21. februar 2001.

Til obligasjoner

Børsmeldinger

Her finner du alle børsmeldinger fra BN Bank ASA
og Bolig- og Næringskreditt.

BN Bank ASA

Bolig- og Næringskreditt AS

Finanskalender 2020

  • Rapport 4. kvartal 2019: 28. januar 2020
  • Årsrapport 2019: 13. mars 2020
  • Rapport 1. kvartal 2020: 30. april 2020
  • Halvårsrapport 2020: 7. august 2020
  • Rapport 3. kvartal 2020: 28. oktober 2020

Opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

IR-ansvarlig

Trond Søraas
Direktør Økonomi og Finans

Telefon: +47 922 36 803
E-post: trond.soraas@bnbank.no 

Last ned bilde av Trond Søraas

Kontaktinformasjon

BN Bank ASA
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058
Org. nummer 914864445
Telefon 73 89 20 00