Rating

BN Bank ASA har en rating A- fra ratingbyrået Scope Ratings. Bankens senior usikrede gjeld har også rating, A-. Begge ratinger har «stable outlook». 

Credit Rating Announcement 06.09.2022
Credit Rating Announcement 28.09.2021
Issuer Rating Report 30.11.2020
Credit Rating Announcement, 16.11.2020
Issuer Rating Report, 08.08.2019

Finanskalender

  • 7. februar 2023 - Kvartalsrapport Q4 2022
  • 14. mars 2023  - Årsrapport 2022
  • 2. mai 2023 - Kvartalsrapport Q1 2023
  • 8. august 2023 - Kvartalsrapport Q2 2023
  • 31. oktober 2023 - Kvartalsrapport Q3 2023

Opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.