Børsmeldinger

Her finner du alle børsmeldinger fra BN Bank ASA
og Bolig- og Næringskreditt.

BN Bank ASA

Bolig- og Næringskreditt AS

Finanskalender 2018

  • Rapport 4. kvartal 2017: 31. januar 2018
  • Årsrapport 2017: 7. mars 2018
  • Rapport 1. kvartal 2018: 27. april 2018
  • Rapport 2. kvartal 2018: 8. august 2018
  • Rapport 3. kvartal 2018: 30. oktober 2018

Opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Obligasjoner

Registreringsprospekt, aktive låneavtaler og lånebeskrivelser for obligasjonslån emittert etter 21. februar 2001.

Til obligasjoner

Rapporter/ presentasjoner

Års- og kvartalsrapporter, investorpresentasjon, Pilar 3-rapport m.v.

Til rapporter og presentasjoner

Kontaktinformasjon

BN Bank ASA
Postboks 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Lei-kode 5967007LIEEXZX4R4058
Org. nummer 914864445
Telefon 73 89 20 00

Portrett

IR-ansvarlig

Trond Søraas
Direktør Økonomi og Finans

Telefon: +47 922 36 803
E-post: trond.soraas@bnbank.no 

Last ned bilde av Trond Søraas