Rating

BN Bank ASA har en rating  A- med «stable outlook» fra ratingbyrået Scope Ratings. Bankens senior usikrede gjeld er samtidig tildelt en rating BBB+.

Issuer Rating Report 30.11.2020
Credit Rating Announcement, 16.11.2020
Issuer Rating Report, 08.08.2019

Børsmeldinger

Her finner du alle børsmeldinger fra BN Bank ASA og Bolig- og Næringskreditt.

BN Bank ASA
Bolig- og Næringskreditt AS

Finanskalender 2021

  • 4. kvartal 2020 - 28.01.2021
  • Årsrapport 2020 - 10.03.2021
  • 1. kvartal 2021 - 28.04.2021
  • Halvårsrapport 2021 - 10.08.2021
  • 3. kvartal 2021 - 27.10.2021

Opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.