Rating

BN Bank ASA har en rating A- fra ratingbyrået Scope Ratings. Bankens senior usikrede gjeld har blitt oppgradert til samme rating, A-. Begge ratinger har «stable outlook». 

Credit Rating Announcement 28.09.2021
Issuer Rating Report 30.11.2020
Credit Rating Announcement, 16.11.2020
Issuer Rating Report, 08.08.2019

Børsmeldinger

Her finner du alle børsmeldinger fra BN Bank ASA.

BN Bank ASA

Finanskalender 2021

- 4. kvartal 2020 - 28.01.2021
- Årsrapport 2020 - 10.03.2021
- 1. kvartal 2021 - 28.04.2021
- Halvårsrapport 2021 - 10.08.2021
- 3. kvartal 2021 - 27.10.2021

Opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.