Dette gjør du om du mistenker svindel

1

Ring banken

Kontakt oss på telefon 73 89 20 00 for umiddelbar sperring av kort/konti. Utenfor bankens åpningstid taster du 3 for å komme direkte til vår sperretjeneste. Bankkort kan også sperres i mobil- og nettbank.

2

Ta kontakt med politiet

Etter at du har vært i kontakt med banken blir vi enige om dette bør politianmeldes. Anmeldelsen gjøres for å dokumentere at du har meldt fra om at du har blitt utsatt for kriminelle handlinger.

3

Send inn din sak

Du kan søke om å få kompensert tapet ditt hos oss. Under ser du hvordan du kan sende inn en kortreklamasjon, og hvordan du rapporterer svindel på konto. 

Verdt å vite

Mistenker du at den du har vært i kontakt med på telefon eller digitalt gjennom urettmessige nettsider eller e-post ikke er den de har gitt seg ut for å være? Ta kontakt med banken umiddelbart. Skulle det skje noe utenfor åpningstid ringer du bankens nummer og taster 3 blir du satt over til Tietoevry sin supporttjeneste for svindel. Der får du hjelp til hvordan vi sammen kan løse saken du står i, og  Tietoevry kan sperre bankkort og BankID om det er nødvendig. 

Denne tjenesten kan du også nenytte om du har trykket på lenker i e-post eller SMS og gjennom disse gitt fra deg informasjon som ikke burde vært gitt.

Her kan du lese mer om hvordan man kan unngå å bli svindlet.

Hvis kortet ditt er stjålet politianmelder du forholdet. Skulle kortet bli brukt av den som har tatt kortet ditt, legger du ved kopi av anmeldelsen i reklamasjonssaken til banken. Her melder du kortreklamasjonen.

Du kan sperre kortet ditt enkelt via mobilbanken, nettbanken eller ved å ringe oss.

Via mobilbank:

  1. Logg inn i din mobilbank
  2. Velg menyen øverst til venstre, deretter >Kort og >Sperre kort
  3. Velg hvilket kort som skal sperres

Via nettbank: 

  1.  Logg inn i nettbanken.
  2. Velg >Meny oppe til venstre og deretter >Mine kort.
  3. Klikk på plusstegnet på kortet det gjelder og deretter >Sperr kort.

Telefon:

Du kan ringe oss på telefon 73 89 20 00 for å sperre ditt bankkort, hele døgnet.