Behandling av kundeklager

Dersom du etter dialog med banken velger å rette en formell klage, skal denne fremsettes skriftlig på bankens klageskjema. Se lenke/knapp.
Du kan også få dette tilsendt pr. post eller e-post.

Klagen sendes til: klagebehandling@bnbank.no

eller

BN Bank ASA
Klagebehandlingsfunksjonen
PB 2415 Torgarden
7005 Trondheim

Klageskjema (PDF)

Mange saker kan løses raskt, mens vi trenger noe lengre tid på andre.

Dersom behandling ikke kan foretas innenfor normal behandlingstid (en uke etter mottak), vil du motta en bekreftelse på at klagen er mottatt, og videre få en angivelse på når klagen forventes avgjort. For at vi effektivt skal kunne behandle din henvendelse er det derfor viktig at du beskriver problemet så presist som mulig i klageskjemaet. Dersom klagen gjelder produkter som banken har formidlet på vegne av andre tilbydere vil den som klager bli henvist videre til produktselskapet.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en intern klageordning mellom BN Bank og deg som kunde.

Ønsker du å klage din sak til en nøytral klageinstans ber vi deg ta kontakt med Finansklagenemda.

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
http://www.finkn.no/

Kontakt oss

KONTAKT

Telefon: 73 89 20 00

E-post: post@bnbank.no

Til topp
Ida avatar
Heisann!
Jeg heter Ida og er BN Banks chatrobot. Hva kan jeg hjelpe deg med?