Avslutning av avdødes kundeforhold

Informasjon om avdøde

Denne informasjonen finner du på mottatt skifte-/uskifteattest.

Informasjon om arvinger

Arving 1

Arving 2

Arving 3

Arving 4

Arving 5