Kortreklamasjon

Her fyller du ut skjema for kortreklamasjon. Hvis du er usikker på om du kan reklamere på transaksjonen, ring oss på tlf. 73 89 20 00 så hjelper vi deg med å finne ut av det. 

Kortreklamasjon

Personalia

Hendelsesforløp

Årsak
Har du gjort flere forsøk i samme minibank?
Har kortet vært i din besittelse hele tiden?
Har du utført eller gitt tillatelse til de reklamerte transaksjonene?
Er kortet benyttet på brukerstedet tidligere?
Har du godkjent en enkelttransaksjon på brukerstedet, men i etterkant likevel blitt belastet for løpende abonnement?
Har du mottatt varer/tjenester du skulle ha mottatt?
Har du returnert varen/tjenesten?
Har du kansellert kjøpet?
Har du forsøkt å løse tvisten med brukerstedet selv?
Har bilutleier eller hotell etterbelastet ditt kort uten tillatelse?
Er kortet misbrukt i utlandet?
Har du selv vært i landet hvor kortet ble misbrukt?
Ble du oppringt i forbindelse med transaksjonen?

For at vi skal kunne ta en riktig avgjørelse, må du gi nøyaktig beskrivelse av hva som har hendt, med tidsangivelse. Ved innsending av skjema erklærer du at all informasjon er oppgitt korrekt.

 

Vi gjør oppmerksom på at dette dokumentet vil oversendes VISA, og at det eventuelt kan overleveres til politiet for å hjelpe dem i deres undersøkelser av saken.

Jeg erklærer at all informasjon oppgitt er korrekt, og at dokumenter kan oversendes til Visa, og/eller politiet for bistand i deres undersøkelser.

Liste over transaksjoner

Dersom du ønsker å reklamere på flere transaksjoner ber vi deg liste opp disse nedenfor.

Ved innsending erklærer du at aldri utførte eller ga tillatelse til at ovennevnte transaksjoner kunne belastes ditt kort. Eller at du har godtatt transaksjonen, men ikke har mottatt vare/tjeneste som du reklamerer på.

Du gir også BN Bank fullmakt til å gjenbelaste for eventuell kreditering i anledning denne reklamasjon dersom transaksjoner senere kan dokumenteres som korrekte.

Jeg erklærer at jeg aldri utførte eller ga tillatelse til at overnevnte transaksjoner kunne belastes min konto. Vennligst stopp fremtidige belastninger.