Dette finner du i nettbanken ved å trykke på kontoen din og velger «Vis detaljer». Du kan også se dette på dine kontoutskrifter ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Alternativt kan du benytte vår IBAN-kalkulator ved å klikke her.

BN Banks BIC/SWIFT er KBNONO22

Kurssetting av kundetransaksjoner skjer etter at betaling er registrert i nettbanken. BN Bank har derfor ingen kursliste.

Hvis du velger å betale omkostningene kun i Norge betaler du NOK 50,00 uavhengig av beløpet som sendes. Tillegg for betaling av omkostninger i utlandet er NOK 150,00. Betalingen koster da NOK 200,00 til sammen. Dersom omkostningene i utlandet overstiger NOK 150,00 vil overskytende bli etterbelastet.

Du kan betale i følgende valutasorter: SEK, DKK, EUR, USD, THB, CAD, AUD, CHF, PLN, GBP og NOK. Dersom mottakerkontoen er i en annen valuta vil mottakerbanken veksle beløpet. Da kan du velge å sende pengene i NOK eller EUR/USD.