Ofte stilte spørsmål om betaling til utlandet

VAT (Value Added Tax) nummeret er nummeret i momsregisteret i Storbritannia. I Norge tilsvarer det «organisasjonsnummer».

Europa

Vanlig betaling:   2-5 virkedager
Hastebetaling:    Normalt samme virkedag

Andre land

Vanlig betaling:   2-5 virkedager
Hastebetaling:    1-2 virkedager (kan ta lenger tid avhengig av landet du skal betale til)

 

Dette finner du i nettbanken ved å trykke på kontoen din og velger «Vis detaljer». Du kan også se dette på dine kontoutskrifter ved å gå til >Meny >Søk i dokumenter. Alternativt kan du benytte vår IBAN-kalkulator ved å klikke her.

BN Banks BIC/SWIFT er KBNONO22

Valutakursene som oppgis i nettbanken er kun å anse som en indikasjon på valutakurs. Endelig kurs vil bli satt når betalingen til utlandet er utført, eller når innbetalingen fra utlandet blir godskrevet konto. Kursene i valutamarkedet endres kontinuerlig innenfor korte tidsrom. I visse situasjoner, for eksempel i urolige finansmarkeder, vil det være store svingninger i valutakursene. 

Valutakurser hos Norges Bank.

Du kan betale i følgende valutasorter: SEK, DKK, EUR, USD, THB, CHF, PLN, GBP og NOK. Dersom mottakerkontoen er i en annen valuta vil mottakerbanken veksle beløpet. Da kan du velge å sende pengene i NOK eller EUR/USD.