God stillingsutlysning

Dette er noe av det viktigste du bruker tid på. Her legges nemlig grunnlaget for hvilke kandidater du får i søknadsbunken. Noe av det du bør ha tenkt gjennom før du skriver utlysningen er:

Hvem er det vi forsøker å tiltrekke oss? 

  • Hvilken kompetanse skal vedkommende minimum ha, og hva er drømmescenarioet? 
  • Hvilke egenskaper anser vi som viktig for å komplementere bedriften eller avdelingen vår? 

Sett opp en tydelig og konkret liste med kriterier du enkelt kan sortere søknadene etter. Krav til formell kompetanse bør sjeldent overses. Derimot kan ønsker rundt fremtoning og kommunikasjonsstil diskuteres flere ganger i løpet av prosessen.

Intervjue kandidater til stillingen

Vær alltid minimum to i en intervjusetting, og ha gjerne med deg noen som er ulik deg selv. Sannsynligheten er stor for at dere da legger merke til ulike ting og utfyller hverandre godt. Tenk over og bli enige om hvordan dere vil fremstille egen bedrift.

  • Hva forteller dere personen som er kommet til sitt første intervju i din bedrift?
  • Hvilket inntrykk ønsker dere at han eller hun skal sitte igjen med?
  • Og hvilket inntrykk sitter dere som var til stede i intervjuet igjen med av kandidaten?

Ta igjen fram kriteriene dere sorterte søkerne opp mot og sjekk av hvordan kandidaten matcher det dere har sett for dere. Gjør nødvendige justeringer av kriteriene fortløpende, og pass på å skrive nøytrale gode notater etter hvert intervju. Vi glemmer raskt og kan enkelt blande kandidater sammen, dersom vi ikke lager oss noen felles knagger å snakke rundt.

Midlertidig eller fast ansettelse

Er du usikker på om behovet er så stort som du antar, eller om den du skal ansette har riktig kompetanse? Da kan det være aktuelt å teste ut først. Hovedregelen er ifølge Arbeidstilsynet at ansettelser skal være faste. Men Arbeidsmiljøloven åpner også for alternativer. Du kan ansette en person midlertidig. Visse vilkår skal da være innfridd og dokumentert.

Midlertidig ansettelse er greit når arbeidet er av midlertidig karakter (sesongarbeid), eller det er et vikariat for noen som er i permisjon eller sykemelding.

Du har også det som kalles midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Denne formen for ansettelse kan ikke overstige mer enn 15 % av arbeidstakerne i virksomheten. Det er likevel tillatt med minst én slik arbeidstaker. Slike ansettelser kan ikke vare lenger enn 12 måneder og må etter denne perioden avsluttes eller tilbys fast stilling.

Les mer utfyllende om midlertidige ansettelser og kravene rundt dette hos Arbeidstilsynet. 

Alle ansatte skal ha en arbeidsavtale

Det er lovpålagt med arbeidsavtale for alle ansatte. Denne skal oppgi lønn, arbeidstid og arbeidssted. I tillegg til arbeidsavtale er det lurt med en god stillingsbeskrivelse eller en stillingsinstruks. Dette gjør forventningsavklaringen med den nyansatte mye enklere. Det er også lettere å gjennomføre oppfølgingssamtaler og opplæring når man kan ta utgangspunkt i en tydelig og konkret stillingsinstruks. En stillingsbeskrivelse kan endres og tilpasses underveis i prøvetiden.

Ta imot nyansatte

En god prosess omkring mottakelse av nyansatte kan ha alt å si for om ansettelsen blir en suksess eller ikke. Det å sørge for god oppfølging, opplæring og tilbakemeldinger begge veier er helt avgjørende for å tiltrekke seg, utvikle og beholde de beste hodene i din bedrift. 

Kanskje tiltrekker din bedrift seg kompetanse du ikke visste at du hadde behov for. Ha derfor et åpent sinn når du leser over søknadene som forhåpentligvis tikker inn.

Lykke til!