Ingen binding og ingen risiko

God rente

4 gebyrfrie uttak i året

Hva er kapitalkonto?

Med kapitalkonto sparer bedriften sikkert. Kapitalkonto er perfekt for bedrifter som har penger å spare og ønsker en konto med høy rente. Uten binding og ingen risiko. En slik form for sparing gir fleksibilitet samtidig som pengene er plassert på en trygg konto. 

Du kan til enhver tid kun ha en kapitalkonto.

 

Vi er medlem av Bankenes sikringsfond, som garanterer for innskudd inntil to millioner kroner.

Kapitalkonto vilkår

  • 2,10 % rente fra første krone for beløp 1.000.000 - 20.000.000
  • 0,20 % rente for den delen av innskuddet som overstiger 20.000.000
  • Samlet sparebeløp under kr 1.000.000 gir 0,70 % rente 
  • 4 gebyrfrie uttak per kalenderår
  • 1 % gebyr på øvrige uttak