Slik blir du lag- og foreningskunde i BN Bank

1

Organisasjonsnummer

For å bli bedriftskunde må lag/forening være registrert i Brønnøysundregisteret for å få et organisasjonsnummer. Hvis dere ikke allerede er registrert, må dette gjøres før man kan bli kunde i BN Bank. 

2

Til søknaden

I søknaden trenger vi kontaktinformasjon for nettbankadministrator og alle med signaturrett. Legg ved kopier av vedtekter, forretningsplan og en detaljert beskrivelse av hva virksomheten driver med. Inkluder nylige transaksjonsoversikter og budsjett.

3

Send inn søknad

Når all nødvendig informasjon og dokumentasjon er klart, kan dere sende inn søknad om å bli bedriftskunde her. Sørg for at styremedlemmer eller andre med signaturrett har en aktiv BankID, da det er nødvendig for å signere bankdokumenter.

Tjenester til lag- og foreningskunder

Driftskonto

Full oversikt over inn- og utbetalinger og du har tilgang til kontoen døgnet rundt.

Nettbank for bedrift

Nettbanken tilpasses ditt lag eller forening ut fra hvilke tjenester dere har behov for.

Bedriftskort

Med et bedriftskort kan du enkelt gjøre innkjøp på vegne av lag og forening.

Koble bank og regnskap

Ved å koble bank og regnskapsprogram får du en enkel, sømløs og effektiv løsning for å hjelpe ditt lag eller forening med å holde orden på økonomien. Da kan man si farvel til tidkrevende manuelt arbeid.

Hvordan ta i mot betalinger?

Det finnes flere måter for lag og foreninger å ta i mot betalinger.

Vipps for bedrifterVipps gjør det lett for medlemmer og støttespillere å betale direkte fra sin mobiltelefon.

Betalingsterminaler: Har dere en driftskonto hos oss, kan man leie eller kjøpe mobile eller stasjonære betalingsterminaler i samarbeid med Nets, perfekt for arrangementer.

Ofte stilte spørsmål

Personer med signaturrett i henhold til Brønnøysundregistrene kan signere dokumenter. Hvis det ikke er angitt en spesifikk regel for individuell signaturrett, må styremedlemmene signere dokumentene i fellesskap.

Vi anbefaler at det vurderes om det er nødvendig at hele styret må signere avtaler, eller om det holder at signaturrettighetene delegeres til for eksempel ett eller to styremedlemmer.

Endringer i styret må alltid registreres i Brønnøysundregisteret. Endringer i styret kan ikke gjøres via nettbanken. Når det gjelder signering av avtaler vil vi alltid forholde oss til det som er oppført i Brønnøysundregisteret for å verifisere hvem som har signaturrett på vegne av organisasjonen. 

Vi anbefaler å vurdere behovet for at hele styret signerer avtaler. I mange tilfeller vil det være tilstrekkelig at signaturretten delegeres til ett eller to av styremedlemmene.

For å endre eller tildele brukertilganger i nettbanken, kan nettbankadministrator gjøre dette ved å logge inn i nettbanken, navigere seg til "Meny", deretter "Administrasjon" og til slutt "Brukere". Her kan man først legge til en ny bruker, og deretter angi de spesifikke tilgangene hver bruker skal ha. Innlogging skjer med BankID. 

Dersom det skal registreres ny administrator, kreves det at en avtale opprettes og signeres. Kontakt oss for å oppgi hvem den nye administratoren skal være, og informer oss om den tidligere administratoren skal fjernes. Det er også mulig å ha flere administratorer hvis dette er ønskelig.

Hos oss koster det ingenting å være bedriftskunde. Dette får du gebyrfritt :

  • Driftskonto
  • Skattetrekkskonto
  • Plasseringskonto 
  • Kapitalkonto
  • Bankkort – ikke gebyr ved bruk
  • Nettbank/nettbedrift – ingen gebyr ved regningsbetaling, avtalegiro, overføring m.m.

For tilleggsytelser som betalingstjenester se prisliste her.