Driftskonto

Med driftskonto i BN Bank har du full oversikt over din bedrifts inn- og utbetalinger, helt gebyrfritt. Ikke betal mer enn du må for din bedriftskonto.

Skattetrekkskonto

Er du arbeidsgiver og utbetaler lønn må du ha skattetrekkskonto. Den betjenes enkelt i nettbank, og brukes kun til innbetaling av forskuddsskatt.

Depositumskonto

Har du en bedrift som driver med utleie er depositumskonto produktet for deg. Åpne depositumskonto for bedrifter trygt her.

Flere kontoprodukter

Plasseringskonto

Spar bedriftens overskuddskapital på en plasseringskonto. Sett til side kapital som ikke er nødvendig i daglig drift. Dette gir god avkastning, og bedriften har enkelt oversikt og tilgang via nettbank/nettbedrift.

Kapitalkonto

Kapitalkonto gir deg god og sikker avkastning på sparepengene til bedriften. En slik form for sparing gir fleksibilitet samtidig som pengene er plassert på en trygg konto. 4 gebyrfrie uttak per år, beste rente ved beløp over kr 1.000.000.

Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp du vil sette på sparekonto kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode. Vi tilbyr 1 eller 2 års binding med garantert rente. Gjelder for innskudd fra 250 000 kroner

NIBOR-konto

NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin.