Enkel oversikt i nettbanken

Fritt antall uttak

God rente

Hva er plasseringskonto?

En plasseringskonto er en sparekonto som passer godt for bedrifter som har overskuddskapital som de ikke trenger til daglige driftskostnader eller umiddelbare utgifter, men som likevel ønsker å ha enkel tilgang til pengene ved behov. 

Med en plasseringskonto kan bedriften dra nytte av bedre rentebetingelser enn det som tilbys på en vanlig driftskonto. Rentene på kontoen godskrives årlig, fra første krone.

Fordeler med plasseringskonto

En av fordelene med en plasseringskonto er at det ikke er noen begrensninger på antall uttak eller bindingstid. Det betyr at bedriften fritt kan foreta overføringer og uttak fra kontoen etter behov, uten å måtte bekymre seg for begrensninger.

En annen fordel med en plasseringskonto er den enkle og gebyrfrie overføringen av penger via nettbanken. Dette gjør det praktisk for bedriften å overføre midler mellom forskjellige kontoer ved behov, uten at det påløper kostnader.

Priser på plasseringskonto

  • Innskudd fra kr 100 000: 2,90 % 
  • Innskudd fra kr 0 til kr 100 000: 1,45 % 
  • 0,20 % for den delen av innskuddet som overstiger 20 millioner
  • For finansinstitusjoner gjelder individuelle vilkår.

Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon.

Flere kontoer

Driftskonto

Driftskonto for den daglige driften. i BN Bank har du full oversikt over din bedrifts inn- og utbetalinger, helt gebyrfritt. Ikke betal mer enn du må for din bedriftskonto.

NIBOR-konto

NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin.

Portrett av bedriftsrådgiver Ailin i BN Bank

Skreddersy løsninger for deg og din bedrift

Unngå urimelig høye gebyrer. Her i BN Bank får du og din bedrift en gebyrfri bedriftspakke hvor følgende inngår:

  • Nettbank
  • Driftskonto med bankkort - kortet er helt gebyrfritt
  • Skattetrekkskonto
  • Plasseringskonto med fritt antall uttak