Ofte stilte spørsmål om bedrift

Før kundeforholdet etableres hos oss må firmaattest være oppdatert i Brønnøysundsregisteret.  Her kan du sjekke om firmaattesten er oppdatert.

Når firmaattesten er oppdatert legger du inn søknead om å bli kunde. I søknaden legger du ved følgende:

 • Aksjeeierbok
 • Forretningsplan
 • Budsjett

Du logger inn via logginn-knappen øverst oppe til høyre. Velg mellom BankID, BankID på mobil eller kodebrikke/kodekort, og følg instruksjonene.

Hos oss koster det ingenting å være bedriftskunde. Dette får du gebyrfritt :

 • Driftskonto
 • Skattetrekkskonto
 • Plasseringskonto 
 • Kapitalkonto
 • Bankkort – ikke gebyr ved bruk
 • Nettbank/nettbedrift – ingen gebyr ved regningsbetaling, avtalegiro, overføring m.m.

For tilleggsytelser som betalingstjenester se prisliste her.

Administrator av nettbanken kan legge til og fjerne brukere ved behov. Du trenger derfor ikke ta kontakt med banken for å legge til eller fjerne brukere.

Ja, det kan man, men vi gjør oppmerksom på at det er kun ett kort per bruker. Det er imidlertid mulig å ha flere brukere. Det er ingen gebyrer knyttet til bruk av kortet, kun et årsgebyr på kr 275.

Det koster kr 1.300 å opprette konto for innbetaling av aksjekapital og å få dette bekreftet fra oss.

Vi tilbyr lån til finansiering av eiendom. Vi tilbyr ikke øvrige lån til bedriftskunder.

Følgende tjenester er gebyrbelagt:

 • Betalingsterminal/kortterminal
 • Betalingstjenester via Mastercard Payment Services
 • Direkte remittering
 • OCR-giro
 • Innbetaling total
 • AvtaleGiro betalingsmottaker
 • SFTP - Integrering mot regnskapssystem/økonomisystem
 • Cremul/eGiro

Eksempler på små bedrifter BN Bank passer for:

 • Enkeltpersonforetak
 • Frie yrker: advokat, lege, tannlege, kiropraktor, fysioterapeut, kirurg m.m
 • Holdingselskaper
 • Investeringsselskaper
 • Utleieselskaper
 • Konsulenter/IT-selskaper
 • Håndverkere
 • Sameier/Borettslag
 • Idrettslag
 • Lag/foreninger

I tillegg tilbyr vi konto for selskap under stiftelse

 

BN Bank tilbyr dessverre ikke kundeforhold til følgende bedrifter:

 • Store selskaper med behov for avanserte betalingstjenester/integrasjonsløsninger, rådgivning og oppfølging
 • Bedrifter med behov for:
  • Garanti/løyvegaranti
  • Lån/finansiering
  • VPS konto
 • Lavere risiko for å blande privatøkonomi med bedriftens økonomi. Det er fort gjort å føre til eller fra feil konto. Blander du bedriftens økonomi med din private, kan dette få store skattemessige konsekvenser. 
 • Lavere risiko for svindel for bedriften. Skulle noen mot formodning få tilgang til din private nettbank har de ikke tilgang til bedriftens midler.
 • Integrasjon mot regnskapssystemer vil ikke fungere fra privat nettbank.
 • Den nye hvitvaskingsloven stiller strengere krav til dokumentasjon knyttet til hvem som har utført transaksjoner på konto. Dersom du har nettbedrift greier vi å spore dette, men om bedriften benytter privat nettbank og har flere disponenter, greier vi ikke å se i våre systemer hvem av disponentene som har betalt en faktura eller overført penger. 

Du logger inn ved å bruke BankID

Legge til ny bruker:

 • Velg >Meny >Administrasjon >Brukere.  
 • Legg til Bruker og trykk Registrer (merk at ÆØÅ ikke kan benyttes).
 • Trykk på forstørrelsesglasset bak brukeren for å gi tilgang til konto. 

Hente ut kontoutskrifter og bilag:

 • Velg >Meny >Post og info >Søk i arkiv og deretter dokumenttype i nedtrekkmenyen.

Kontobestilling:

 • Trenger selskapet flere kontoer, opprettes dette i nettbanken under >Meny >Kontoinfo >Kontobestilling.

Bankkort til driftskonto:

Utenlandsbetaling: 

 • Skal selskapet betale til utlandet må dette åpnes opp for av oss, og du må ta kontakt med banken på telefon: 73 89 20 00.

Koble regnskapet til nettbanken:

OCR/KID:

 • Få innbetalinger automatisk bokført i økonomisystemet! Fakturerer dere med KID, kan dere bestille innbetalingsavtale ved å kontakte Bedriftsavdelingen på e-post: smb@bnbank.no.
 1. For å registrere eget selskap og starte egen bedrift - start registreringsprosessen øverst på siden og fullfør søknaden.

 2. Bedriftsavdelingen i BN Bank behandler søknaden. Husk å skrive en enkel forretningsplan og lage et budsjett for de tre første driftsårene. Dette vil bli etterspurt når vi går gjennom søknaden din.

 3. Vi kontakter deg via e-post for å kartlegge hvordan kontoer og kundeforhold skal brukes, dette er vi pålagt av Finanstilsynet.

 4. Dersom søknaden blir godkjent vil du motta en e-post med informasjon om kontonummer og hva som vil skje videre:
 • Dere kan nå betale inn aksjekapitalen til angitt kontonummer.

 • Når beløpet er bokført kontoen, sender vi deg en bekreftelse på innbetalingen per e-post. Vi forutsetter at innbetalingen er gjort i henhold til stiftelsesdokumentet og at innbetalingen merkes med aksjekapital/aksjeinnskudd.

 • Gå til Altinn og last opp bekreftelse på innbetaling sammen med stiftelsesdokument og vedtekter. Velg deretter at BN Bank med organisasjonsnummer 914 864 445 skal signere.

 • Når begge parter har signert (både du og BN Bank), vil Brønnøysundsregisteret behandle søknaden om organisasjonsnummer.

 • Tjenesten koster kr 3.500 og beløpet trekkes fra bedriftens konto/aksjekapital etter at vi har signert i Altinn.

Du kan enkelt bestille bedriftskort her.

Omtrent én måned før kortets utløpsdato vil du automatisk få tilsendt nytt kort.

Er bankkortet ditt kommet på avveie, logg inn i appen Mine kort og sperr kortet umiddelbart.

Når kortet er bestilt, vil det ta 7-10 dager før du mottar kortet i din postkasse. Det er veldig viktig at postkassen er godt merket med riktig navn.

Det er flere måter å betale med kortet på. Den enkleste er å legge kortet direkte på betalingsterminalen, også kalt tæpping. Er beløpet over kr. 500,- må du taste PIN-koden etterpå. Du kan også stikke kortet inn i betalingsterminalen og betale med chip og PIN-kode. I tillegg kan du benytte kortet til å handle på nett og i ulike apper. 

Det er ingen gebyrer ved varekjøp og uttak i minibank i utlandet. Man betaler imidlertid et valutapåslag på 2 % av kjøpesummen eller kontantuttaket ved bruk av kortene i utlandet, dette er helt vanlig i alle banker. 

Du vil se saldoen på ditt bedriftskort i appen Mine kort, om du også er kontoeier. Saldoen på tilhørende konto vil også vises i bedriftens nettbank. 

Du aktiverer kortet i appen Mine kort eller ved bruk i en betalingsterminal med PIN-kode. 

Du finner PIN-koden til bedriftskortet i appen Mine kort.

Det er gebyrfritt å bruke bedriftskortet både ved varekjøp og i minibank. Årsgebyret knyttet til kortet er på kr 275.

Dersom kortet er kommet på avveie, kan det sperres i appen Mine kort. Trykk på kortet og velg «sperre kort».

I appen Mine kort vil du kunne åpne et sperret kort. Trykk på kortet og fjern markøren for «sperre kort». 

Logg inn i appen Mine kort, trykk på kortet og velg «regionsperre». Deretter velger du hvilken region du ønsker at kortet skal være gyldig i.

 1. En reell rettighetshaver er en enkeltperson som kontrollerer en virksomhet gjennom eierandeler eller stemmeandeler, enten alene eller sammen med andre.
 2. Når denne personen har mer enn 25 % eierandel eller stemmeandel, regnes de som en reell rettighetshaver.
 3. I tillegg anses en person som har makten til å utnevne eller avsette minst halvparten av medlemmene i virksomhetens styrende organer som en reell rettighetshaver.
 4. Eierskapet kan være direkte eller indirekte gjennom andre selskap.
 5. Informasjon om virksomhetens reelle rettighetshavere finner man vanligvis i dokumenter som stiftelsesdokumenter, aksjeeierbøker eller aksjonæravtaler.
 6. Andre avtaler kan også ha betydning for å identifisere reelle rettighetshavere.
 7. Styret har ansvaret for å sikre at virksomheten oppbevarer og senere registrerer opplysninger om hvem de reelle rettighetshaverne er.

 

Personer med signaturrett i henhold til Brønnøysundregistrene kan signere dokumenter. Hvis det ikke er angitt en spesifikk regel for individuell signaturrett, må styremedlemmene signere dokumentene i fellesskap.

Vi anbefaler at det vurderes om det er nødvendig at hele styret må signere avtaler, eller om det holder at signaturrettighetene delegeres til for eksempel ett eller to styremedlemmer.

Endringer i styret må alltid registreres i Brønnøysundregisteret. Endringer i styret kan ikke gjøres via nettbanken. Når det gjelder signering av avtaler vil vi alltid forholde oss til det som er oppført i Brønnøysundregisteret for å verifisere hvem som har signaturrett på vegne av organisasjonen. 

Vi anbefaler å vurdere behovet for at hele styret signerer avtaler. I mange tilfeller vil det være tilstrekkelig at signaturretten delegeres til ett eller to av styremedlemmene.

For å endre eller tildele brukertilganger i nettbanken, kan nettbankadministrator gjøre dette ved å logge inn i nettbanken, navigere seg til "Meny", deretter "Administrasjon" og til slutt "Brukere". Her kan man først legge til en ny bruker, og deretter angi de spesifikke tilgangene hver bruker skal ha. Innlogging skjer med BankID. 

Dersom det skal registreres ny administrator, kreves det at en avtale opprettes og signeres. Kontakt oss for å oppgi hvem den nye administratoren skal være, og informer oss om den tidligere administratoren skal fjernes. Det er også mulig å ha flere administratorer hvis dette er ønskelig.

Appen fungerer bare på iOS 14 og nyere, samt Android 7.0 og nyere. Har du eldre versjoner enn dette, må du oppdatere operativsystemet på telefonen din for å kunne ta i bruk applikasjonen.

For å bruke FaceID/TouchID/Fingerprint, må det være aktivert på selve telefonen. Dersom det er gjort, vil du få spørsmål om bruk av Face ID/Touch ID/ Fingerprint når du aktiverer mobilbank bedrift første gang.

Får du denne feilmeldingen under, så må administrator registrere mobilnummeret og e-posten på brukeren din i nettbank bedrift. Får du en annen feilmelding du ikke forstår, ta kontakt med kundesenteret på telefon 73892000 eller smb@bnbank.no.

Feilmelding mobilbank bedrift.png

Ønsker du å endre innloggingsmetode må du slette appen, laste den ned og aktivere på nytt.