Kvinne sjekker kapitalkonto på mobil

Hvorfor NIBORkonto?

Sparing skal lønne seg - også for bedrifter.

NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin.

Med høyrentekonto for bedrift er du sikret en god rente som hele tiden følger utviklingen i markedet.

Rentebetingelser og produktegenskaper

Høyrentekonto med flytende rente

  • Innskudd under 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,10 prosentpoeng
  • Innskudd over 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,15 prosentpoeng
  • Rente avtales individuelt for innskudd over 40 mill.
  • Rente gjelder ikke for kunder innen finansiell sektor
  • Rente godskrives årlig
  • En konto per kunde
  • Uttak må varsles 31 dager før utbetaling
  • Når uttak fra konto er varslet, kan ikke nytt uttak varsles før det første uttaket er gjennomført

Kontakt banken på innskudd@bnbank.no eller tlf 93098822 for varsling av uttak.

 

Hva er NIBOR-konto?

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. NIBOR er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

NIBOR beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. NIBOR beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Renten reguleres daglig og fremkommer på nettsidene til Norske Finansielle Referanserenter AS