Sparing skal lønne seg - også for bedrifter.

NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin. Med høyrentekonto for bedrift er du sikret en god rente som hele tiden følger utviklingen i markedet.

Rentebetingelser og produktegenskaper

Høyrentekonto med flytende rente

 • Innskudd under 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,10 prosentpoeng
 • Innskudd over 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,15 prosentpoeng
 • Rente avtales individuelt for innskudd over 40 mill.
 • Rente gjelder ikke for kunder innen finansiell sektor
 • Rente godskrives årlig
 • En konto per kunde
 • Uttak må varsles 31 dager før utbetaling
 • Når uttak fra konto er varslet, kan ikke nytt uttak varsles før det første uttaket er gjennomført

Ved varsling av uttak må den/de med signaturrett for selskapet sende oss en melding via nettbanken.

Hva er NIBOR-konto?

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. NIBOR er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

NIBOR beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. NIBOR beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Renten reguleres daglig og fremkommer på nettsidene til Norske Finansielle Referanser AS. For å få tilgang til rentesatsene kreves det at du registrerer deg med brukernavn og passord.

Flere kontoer

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd med bindingstider på 3, 6, 9, 12 eller 24 måneder. Konkurransedyktige vilkår med rente opptil 5,15 %. Den smarte og pålitelige måten å sikre god avkastning på.

Driftskonto

Driftskonto for den daglige driften. i BN Bank har du full oversikt over din bedrifts inn- og utbetalinger, helt gebyrfritt. Ikke betal mer enn du må for din bedriftskonto.

Skreddersy løsninger for deg og din bedrift

Unngå urimelig høye gebyrer. Her i BN Bank får du og din bedrift en gebyrfri bedriftspakke hvor følgende inngår:

 • Nettbank
 • Driftskonto med bankkort - kortet er helt gebyrfritt
 • Skattetrekkskonto
 • Plasseringskonto med fritt antall uttak