Sparing skal lønne seg - også for bedrifter.

NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin. Med høyrentekonto for bedrift er du sikret en god rente som hele tiden følger utviklingen i markedet.

Rentebetingelser og produktegenskaper

Høyrentekonto med flytende rente

 • Innskudd under 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,10 prosentpoeng
 • Innskudd over 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,15 prosentpoeng
 • Rente avtales individuelt for innskudd over 40 mill.
 • Rente gjelder ikke for kunder innen finansiell sektor
 • Rente godskrives årlig
 • En konto per kunde
 • Uttak må varsles 31 dager før utbetaling
 • Når uttak fra konto er varslet, kan ikke nytt uttak varsles før det første uttaket er gjennomført

Ved varsling av uttak må den/de med signaturrett for selskapet sende oss en melding via nettbanken.

Hva er NIBOR-konto?

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. NIBOR er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

NIBOR beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. NIBOR beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Renten reguleres daglig og fremkommer på nettsidene til Norske Finansielle Referanser AS. For å gå tilgang til rentesatsene kreves det at du registrerer deg med brukernavn og passord.

Flere kontoer

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd med bindingstider på 6, 12 eller 24 måneder. Konkurransedyktige renter mellom 4,30 % til 5,00 %. Den smarte og pålitelige måten å sikre god avkastning på.

Driftskonto

Driftskonto for den daglige driften. i BN Bank har du full oversikt over din bedrifts inn- og utbetalinger, helt gebyrfritt. Ikke betal mer enn du må for din bedriftskonto.

Skreddersy løsninger for deg og din bedrift

Unngå urimelig høye gebyrer. Her i BN Bank får du og din bedrift en gebyrfri bedriftspakke hvor følgende inngår:

 • Nettbank
 • Driftskonto med bankkort - kortet er helt gebyrfritt
 • Skattetrekkskonto
 • Plasseringskonto med fritt antall uttak