En smart høyrentekonto for bedrifter

Sparing skal lønne seg - også for bedrifter. NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin.

Med høyrentekonto for bedrift er du sikret en god rente som hele tiden følger utviklingen i markedet.

Bestill NIBOR-konto

Høyrentekonto med flytende rente

Rentebetingelser og produktegenskaper:

  • Innskudd under 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,25 prosentpoeng
  • Innskudd over 5 mill.: 3 måneders NIBOR-rente pluss 0,30 prosentpoeng
  • Rente avtales individuelt for innskudd over 40 mill.
  • Rente gjelder ikke for kunder innen finansiell sektor
  • Rente godskrives årlig
  • En konto per kunde
  • Uttak må varsles 31 dager før utbetaling
  • Når uttak fra konto er varslet, kan ikke nytt uttak varsles før det første uttaket er gjennomført
  • Kontakt banken på innskudd@bnbank.no eller tlf 93098822 for varsling av uttak.

 

Hva er NIBOR?

NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er et sett med renter som skal gjenspeile hva bankene krever for usikrede lån i norske kroner til andre banker. NIBOR er i dag de mest benyttede referanserentene i Norge. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrentene, men ikke som bindende tilbud.

NIBOR beregnes for hver løpetid som et simpelt gjennomsnitt av rentene NIBOR-bankene har levert. Lave og høye renter utelates, etter bestemmelser fastsatt i regelverket. NIBOR beregnes og publiseres for 1 uke, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder.

Renten reguleres daglig og fremkommer på nettsidene til Norske Finansielle Referanserenter AS

Ta gjerne kontakt med oss

Fakturasvindel BN Bank
Bedrift

Slik sikrer du deg mot fakturasvindel

Med ferieavvikling og lavere bemanning på jobb kan fakturaer fort bli betalt uten den vanlige kvalitetssikringen. Men du kan ta dine forholdsregler for å unngå å bli lurt.

Slik unngår du fakturasvindel