Kun til betaling av skatt

Betjenes enkelt i nettbank bedrift

0,05 % rente

Hva er en skattetrekkskonto?

En skattetrekkskonto er en konto der arbeidsgiver setter av skatt som de trekker fra sine ansattes lønn. Pengene som trekkes blir holdt på denne kontoen til de skal rapporteres og overføres til skattemyndighetene. Kontoen er sperret for uttak, og midlene kan kun brukes til å betale skatt til skattemyndighetene. 

Viktig å merke seg

Det er viktig å merke seg at skattetrekkskontoen er sperret for uttak, noe som betyr at midlene på kontoen ikke kan brukes til andre formål enn betaling av skatt. Hvis det skulle oppstå en feilføring til skattetrekkskontoen, for eksempel hvis feil beløp blir overført, kan banken vanligvis ikke tilbakeføre midlene uten godkjenning fra kemneren. I slike tilfeller må man vanligvis innhente skriftlig bekreftelse fra kemneren og kontakte banken for å korrigere feilen.

Hvordan fungerer skattetrekkskonto?

1

Arbeidsgiver utbetaler lønn eller pensjonsytelser til de ansatte.

2

Fra den utbetalte lønnen trekker arbeidsgiveren en prosentandel eller et beløp som tilsvarer skattetrekket som skal betales til skatteetaten.

3

Skattetrekket blir overført fra arbeidsgiverens konto til skattetrekkskontoen i banken.

4

Pengene på skattetrekkskontoen holdes adskilt fra arbeidsgiverens øvrige midler og kan kun brukes til betaling av skatt.

6

Når skattetrekket skal betales, må arbeidsgiver selv overføre penger fra skattetrekkskontoen til Skatteetaten.

6

Skatteetaten mottar betalingen og krediterer den mot de ansattes skatteforpliktelser.

Priser og betingelser

  • 0,05 % rente.
  • Renteinntektene kan bedriften fritt disponere.
  • Kontoen er sperret for uttak.
  • Oppfyller vilkårene i skattebetalingsloven.
  • Se prisliste her.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål

BN Bank er en enkel og gebyrfri bank for små og mellomstore bedrifter. Vi er der når du skal ta viktige avgjørelser og hjelper deg med smarte og enkle tjenester.

Linda B. Mikkelsen | Seniorkonsulent SMB
Telefon: 93 09 88 22 
E-post: smb@bnbank.no

Flere kontoer

Driftskonto

Med driftskonto i BN Bank har du full oversikt over din bedrifts inn- og utbetalinger, helt gebyrfritt. Ikke betal mer enn du må for din bedriftskonto.

Depositumskonto

Har du en bedrift som driver med utleie er depositumskonto produktet for deg. Åpne depositumskonto for bedrifter trygt her.