Høy sparerente

Kjent avkastning

Trygg sparing

Smart, enkel og forutsigbar sparing

Med fastrenteinnskudd er bedriften garantert ekstra god rente på sparepengene mot å binde sparebeløpet i en avtalt periode. Renten er fast i hele perioden, så avkastningen er kjent på forhånd.

Sparebeløpet settes inn på en egen konto. Bedriften bestemmer selv sparebeløpet, som belastes en annen konto bedriften eier i BN Bank. Etter bindingstiden utbetales sparebeløpet tilbake til samme konto, sammen med opptjente renter.

Vilkår for fastrenteinnskudd

  • Bindingstid 12 eller 24 måneder
  • Gjelder for innskudd fra 250 000 kroner
  • 1,00 % rente ved 12 mnd binding, 1,20 % rente ved 24 mnd binding. Gjeleder for innskudd inntil 10 mill.
  • 0,20 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
  • Uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 % p. a.
  • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.
  • Særskilte begrensninger kan gjelde for enkelte typer foretak
  • Tilbudet gjelder ikke for finansinstitusjoner.