Start sparingen og få 1,50 % rente

Med fastrenteinnskudd er bedriften garantert ekstra god rente på sparepengene mot å binde sparebeløpet i en avtalt periode.
Renten er fast i hele perioden, så avkastningen er kjent på forhånd.

Vi tilbyr ikke fastrenteinnskudd for øyeblikket, se andre spareprodukter

Smart, enkel og forutsigbar sparing

Sparebeløpet settes inn på en egen konto. Bedriften bestemmer selv sparebeløpet, som belastes en annen konto bedriften eier i BN Bank. Etter bindingstiden utbetales sparebeløpet tilbake til samme konto, sammen med opptjente renter.

Vilkår for fastrenteinnskudd

  • Bindingstid 12 måneder
  • 1,50 % rente på innskudd inntil 10 mill.
  • 0,75 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
  • Uttak i bindingstiden belastes med et gebyr på 3 % p. a.
  • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.
  • Tilbudet gjelder ikke for finansinstitusjoner.