Høy sparerente

Kjent avkastning

Trygg sparing

Fordeler med fastrenteinnskudd til bedrift

Fastrenteinnskudd for bedrifter gir en rekke attraktive fordeler. Ved å velge dette sparealternativet er bedriften garantert ekstra god rente på sparepengene mot å binde sparebeløpet i en avtalt periode. Bedriften får stabilitet og forutsigbarhet i avkastningen da renten er fast i hele perioden, så avkastningen er kjent på forhånd.

Sparebeløpet settes inn på en egen konto. Bedriften bestemmer selv sparebeløpet, som belastes en annen konto bedriften eier i BN Bank. Etter bindingstiden utbetales sparebeløpet tilbake til samme konto, sammen med opptjente renter.

Vilkår og priser fastrenteinnskudd

 • Bindingstid 3, 6, 9, 12 eller 24 måneder.
 • Gjelder for innskudd fra 250 000 kroner.
 • 5,05 % rente ved 3 mnd, 5,15 % rente ved 6 mnd, 5,15 % rente ved 9 mnd, 5,00 % rente ved 12 mnd binding, 4,30 % rente ved 24 mnd binding. Gjelder for innskudd inntil 10 mill.
 • 0,20 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
 • Ingen uttak i bindingstiden.
 • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.
 • Særskilte begrensninger kan gjelde for enkelte typer foretak.
 • Tilbudet gjelder ikke for finansinstitusjoner.

Flere kontoer

Kapitalkonto

Kapitalkonto gir deg god og sikker avkastning på bedriftens sparepenger med trygghet. 4 gebyrfrie uttak per år, beste rente på 3,40 % ved beløp over kr 1.000.000.

Depositumskonto

Har du en bedrift som driver med utleie er depositumskonto produktet for deg. Åpne depositumskonto for bedrifter trygt her.

NIBOR-konto

NIBOR-konto gir deg bankens høyeste avkastning på flytende rente mot at du varsler uttak 31 dager før utbetaling skal skje. Rentesatsen beregnes daglig basert på 3 måneders NIBOR med tillegg av en margin.

Portrett av bedriftsrådgiver Ailin i BN Bank

Skreddersy løsninger for deg og din bedrift

Unngå urimelig høye gebyrer. Her i BN Bank får du og din bedrift en gebyrfri bedriftspakke hvor følgende inngår:

 • Nettbank
 • Driftskonto med bankkort - kortet er helt gebyrfritt
 • Skattetrekkskonto
 • Plasseringskonto med fritt antall uttak