Høy sparerente

Kjent avkastning

Trygg sparing

Fordeler med fastrenteinnskudd til bedrift

Fastrenteinnskudd for bedrifter gir en rekke attraktive fordeler. Ved å velge dette sparealternativet er bedriften garantert ekstra god rente på sparepengene mot å binde sparebeløpet i en avtalt periode. Bedriften får stabilitet og forutsigbarhet i avkastningen da renten er fast i hele perioden, så avkastningen er kjent på forhånd.

Sparebeløpet settes inn på en egen konto. Bedriften bestemmer selv sparebeløpet, som belastes en annen konto bedriften eier i BN Bank. Etter bindingstiden utbetales sparebeløpet tilbake til samme konto, sammen med opptjente renter.

Priser for fastrenteinnskudd

 • Bindingstid 6, 12 eller 24 måneder.
 • Gjelder for innskudd fra 250 000 kroner.
 • 5,00 % rente ved 6 mnd, 4,95 % rente ved 12 mnd binding, 4,30 % rente ved 24 mnd binding. Gjelder for innskudd inntil 10 mill.
 • 0,20 % rente på delen av innskuddet som overstiger 10 mill.
 • Ingen uttak i bindingstiden.
 • Banken sender ikke ut tilbud om ny fastrenteavtale forut for bindingstidens utløp.
 • Særskilte begrensninger kan gjelde for enkelte typer foretak.
 • Tilbudet gjelder ikke for finansinstitusjoner.

Flere kontoer

Kapitalkonto

Kapitalkonto gir deg god og sikker avkastning på bedriftens sparepenger med trygghet. 4 gebyrfrie uttak per år, beste rente på 3,40 % ved beløp over kr 1.000.000.

Depositumskonto

Har du en bedrift som driver med utleie er depositumskonto produktet for deg. Åpne depositumskonto for bedrifter trygt her.

Skreddersy løsninger for deg og din bedrift

Unngå urimelig høye gebyrer. Her i BN Bank får du og din bedrift en gebyrfri bedriftspakke hvor følgende inngår:

 • Nettbank
 • Driftskonto med bankkort - kortet er helt gebyrfritt
 • Skattetrekkskonto
 • Plasseringskonto med fritt antall uttak