Dette trenger du for å starte selskap

 1. Navn på selskapet
  Det må bestemmes hva selskapet skal hete og hvem som skal stifte det.
 2. Bestemme styreleder og revisor
  Hvis dere er flere som stifter selskapet sammen, så må det også bestemmes hvem som skal være styreleder, om selskapet trenger revisor og hvem dette i så fall skal være. Du kan lese om fravalg av revisjon her.
 3. Stiftelsesdokument
  Når alt over er avklart og bestemt, kan du velge om du selv ønsker å lage et stiftelsesdokument eller om du vil benytte Altinn sitt elektroniske stiftelsesdokument. Skriver du et eget stiftelsesdokument må du starte prosessen på Altinn og laste opp dokumentet. Velger du elektronisk stiftelsesdokument i Altinn, vil dette være en del av hele prosessen. Stiftelsesdokumentet og vedtekter blir etter dette tilgjengelig i din innboks i Altinn.
 4. Registrering av selskapet
  Du registrerer selskapet i Foretaksregisteret (på Altinn). Dette må du gjøre ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding. Etter at du har registrert informasjon om selskapet i Altinn, vil du motta en link i innboksen din i Altinn. Denne skal benyttes for å fullføre registreringen etter at du har vært i kontakt med en bank for å få opprettet konto for innbetaling av aksjekapital.
 5. Velge bank
  Du må nå velge i hvilken bank du ønsker å opprette kundeforhold til selskapet. Du kan bestille konto for innbetaling av aksjekapital her. Sørg for å ha stiftelsesdokumentet og vedtektene tilgjengelige, slik at du kan laste de opp i bestillingsprosessen. Da har banken alt av nødvendig informasjon for å kunne ta en vurdering av søknaden og for eventuelt videre å kunne opprette konto.
 6. Innbetale aksjekapital
  Når banken har behandlet henvendelsen din mottar du informasjon om kontonummer slik at du får satt inn aksjekapitalen. Aksjekapitalen skal være minst 30 000 kroner, fordelt på en eller flere aksjer. Her er det viktig at innbetalingen blir gjort i henhold til stiftelsesdokumentet og at innbetalingen merkes med «aksjekapital». Når aksjekapitalen er innbetalt og bokført på konto sender banken ut en bekreftelse på at innbetalingen er gjort, og at den er gjort i henhold til stiftelsesdokumentet.
 7. Laste opp bekreftelse i Altinn
  Neste steg nå er å laste opp mottatt bekreftelse fra banken i Altinn samtidig som du oppgir organisasjonsnummeret til den banken som skal inn i Altinn og signere for selskapet. Dette er da samme bank som har bekreftet innbetalingen og hvor selskapet har opprettet kontoen.
 8. Få organisasjonsnummer
  Etter at både du og banken har signert i Altinn, blir all informasjonen som er registrert om selskapet sendt til Brønnøysundregistrene for registrering og kontroll. Hvis alt er riktig utført mottar selskapet informasjon om organisasjonsnummer i løpet av en til to uker. Du må da selv varsle fra til banken du har benyttet om at selskapet ditt har fått organisasjonsnummer sånn at nettbank og konto blir åpnet og du kan begynne å bruke kundeforholdet i din bank.

Kilde: Brønnøysundregistrene, www.brreg.no/aksjeselskap

Har du spørsmål?

Snakk med oss om stiftelse av aksjeselskap. Vi hjelper deg gjerne!