SFTP for regnskap

Automatisk bokføring i regnskapet av alle transaksjoner.

Slik fungerer SFTP for regnskap

SFTP (Secure File Transfer Protocol), er en tjeneste for automatisk filutveksling med regnskapssystem. Dette innebærer at bedriften eller regnskapskontoret kan sende og motta filer, samt betalingsinformasjon, direkte til og fra regnskapssystemet. 

  • Alle betalingsdata blir overført via en sikker forbindelse til og fra bank.
  • Ingen manuelle operasjoner.
  • Alle transaksjonsdata bli automatisk innlest og bokført i regnskapet, uten at man behøver å sende/hente filer i nettbanken.
  • Alle betalinger må ettergodkjennes i Nettbank bedrift, uavhengig av regnskapssystem.

For nye avtaler av tjenesten «Automatisk filutveksling med regnskapssystem» må man nå ettergodkjenne alle betalinger i Nettbank bedrift. Årsaken til at betalingene nå ikke kun kan godkjennes i regnskapssystemet er kravet til bankene om å kjenne hvilke personer som foretar betalinger og at disse skal være legitimert overfor banken. Dette som følge av Hvitvaskingsloven §12 og §13.

Allerede etablerte avtaler med automatisk godkjenning vil inntil videre løpe som normalt.