AvtaleGiro

Spar bedriften for tid og penger med AvtaleGiro.

For deg og din bedrift

Fordel med AvtaleGiro

AvtaleGiro passer for alle med en fast kundemasse, og som mottar regelmessige innbetalinger. Banken besørger at regningene betales direkte fra betalers konto på forfallsdato. AvtaleGiro passer godt for faste regningsutsendelser.

  • Automatisk trekk av faste regninger gjør det enklere for bedriftens kunder.
  • KID følger alltid transaksjonen.
  • Bedre grunnlag for likviditetsstyring ved at pengene kommer inn på konto til forfall.
  • Færre purringer og mindre tap på manglende innbetalinger.
  • En større andel av kundene betaler på forfall
  • Korrekt og rask oppdatering av reskontro
  • Reduserte kostnader knyttet til printing, pakking, forsendelse og etterbehandling av regninger