Hva er AvtaleGiro?

Avtalegiro for bedrifter er en betalingsløsning som lar bedrifter inngå avtaler med kundene om regelmessige betalinger. Dette kan være for tjenester, abonnementer, medlemskap eller andre former for gjentakende betalinger.

Løsningen automatiserer betalingsprosessen ved å trekke avtalte beløp fra kundenes bankkontoer på fast dato. Dette gir bedrifter forutsigbarhet og reduserer behovet for manuell fakturering og oppfølging.

Hvordan fungerer AvtaleGiro?

Opprette AvtaleGiro

AvtaleGiro passer for alle med en fast kundemasse, og som mottar regelmessige innbetalinger. Banken besørger at regningene betales direkte fra betalers konto på forfallsdato. AvtaleGiro passer godt for faste regningsutsendelser.

Send faktura

AvtaleGiro passer for bedrifter som jevnlig sender faktura til faste kunder. For å ta i bruk AvtaleGiro trenger dere et økonomisystem. De fleste økonomisystem er tilrettelagt for AvtaleGiro. Sjekk med din leverandør for å være helt sikker. I tillegg trenger dere en OCR-avtale for fakturaer med KID. 

Mange fordeler

AvtaleGiro gir bedre grunnlag for likviditetsstyring ved at pengene kommer inn på konto til forfall. Bedriften får færre purringer og mindre tap på manglende innbetalinger. I tillegg så betaler en større andel av kundene på forfall.