Egenskaper skattetrekkskonto

  • For bedrifter som etter Skattebetalingsloven skal foreta skattetrekk
  • God oversikt over skattetrekk i nettbank/nettbedrift
  • Kontoen kan kun betjenes via nettbank/nettbedrift
  • Sikker og lovlig plassering av skattetrekksmidler
  • Det er kun tillatt med skattetrekksmidler på Skattetrekkskontoen
  • Innskudd av skattetrekksmidler tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt

Kreditrenter beregnes etterskuddsvis, og kapitaliseres/godskrives
konto pr. 31.12 hvert år.