Bedre rente på bedriftens
overskuddskapital.

Med plasseringskonto kan bedriften sette til side kapital som ikke er nødvendig for den daglige drift, og samtidig ha kapitalen lett tilgjengelig.

Du får: Enkel oversikt i nettbanken | Fritt antall uttak | Høy rente | Renter godskrives årlig, fra første krone

Bestilling plasseringskonto

Priser på plasseringskonto

  • Innskudd fra kr 0 til kr 100 000: 0,20 %
  • Innskudd fra kr 100 000: 0,85 % fra første krone
  • 0,20 % for den delen av innskuddet som overstiger 20 millioner
  • For finansinstitusjoner gjelder individuelle vilkår.

Ta kontakt med vårt kundesenter for mer informasjon.

Har din bedrift alt den trenger?

Fastrenteinnskudd

Med fastrenteinnskudd er du garantert god avkastning på sparepengene dine i bindingsperioden. Innskuddsrenten påvirkes ikke selv om renten i markedet endres. Dette gjør fastrenteinnskudd til en smart og forutsigbar måte å spare på

Mer om fastrenteinnskudd

NIBORkonto

Plasseringskonto NIBOR følger 3 måneders NIBOR-rente. Renten vil derfor endre seg i takt med markedet. Renten reguleres hver dag kl. 12.00 med basis i 3 måneders NIBOR og fremkommer på nettsidene til Oslo Børs. Banken sender hver måned ut renteoversikt for kontoen.

Mer om NIBORkonto