Etablering/endring av avtale  0,-
Månedsgebyr 0,-
Betaling med/uten KID    0,-
Lønnsutbetaling                                                                      0,-
Betaling med/uten KID - via remittering                   0,-
Lønnsutbetaling - via remittering                                    0,-
Driftskonto 0,10 %
Plasseringskonto <NOK 100 000 0,20 %
Plasseringskonto  >NOK 100 000* 0,60 % (0,85 % fra 14. november)
Skattetrekkskonto 0,10 %
Fastrenteinnskudd<NOK 10 mill 2,00 %
NIBORkonto < NOK 10 mill NIBOR3M+ 0,20 %
NIBORkonto >NOK 10 mill NIBOR3M


* 0,20 % for den delen av innskuddet som overstiger 10 millioner