Opprette aksjeselskap

Når du starter et aksjeselskap og blir kunde her i BN Bank, oppretter vi en konto som du kan overføre egenkapitalen til. Egenkapitalen må være minimum 30.000 kroner. 

 • Selskapet må registreres i Foretaksregisteret.
 • Det er krav om aksjekapital på minimum kr 30.000.
 • Vi hjelper deg med bekreftelse av aksjekapital og etablering av selskapet i Altinn - gebyr kr 1.000.
 • Selskapet kan ha en eller flere eiere som kun er økonomisk ansvarlige dersom de kausjonerer for eventuelle lån selskapet tar opp.
 • Aksjeselskapet betaler selskapsskatt kun av overskudder, og for eierne er det ingen utbytteskatt før det tas ut penger fra selskapet.

Slik går du frem for å registrere firma

 1. For å registrere eget selskap og starte egen bedrift - start registreringsprosessen øverst på siden og fullfør søknaden.

 2. Bedriftsavdelingen i BN Bank behandler søknaden. Husk å skrive en enkel forretningsplan og lage et budsjett for de tre første driftsårene. Dette vil bli etterspurt når vi går gjennom søknaden din.

 3. Vi kontakter deg via e-post for å kartlegge hvordan kontoer og kundeforhold skal brukes, dette er vi pålagt av Finanstilsynet.

 4. Dersom søknaden blir godkjent vil du motta en e-post med informasjon om kontonummer og hva som vil skje videre:
 • Først må du signere kontoavtalen du mottar per e-post, deretter kan du betale inn aksjekapitalen. Det er viktig at du varsler oss på e-post smb@bnbank.no når aksjekapitalen er innbetalt.

 • Når beløpet er bokført kontoen, sender vi deg en bekreftelse på innbetalingen per e-post. Vi forutsetter at innbetalingen er gjort i henhold til stiftelsesdokumentet og at innbetalingen merkes med aksjekapital/aksjeinnskudd.

 • Gå til Altinn og last opp bekreftelse på innbetaling sammen med stiftelsesdokument og vedtekter. Velg deretter at BN Bank med organisasjonsnummer 914 864 445 skal signere.

 • Det er nå viktig at du varsler oss i BN Bank og det er klart for signering i Altinn. Varsle oss på e-post smb@bnbank.no.

 • Når begge parter har signert (både du og BN Bank), vil Brønnøysundsregisteret behandle søknaden om organisasjonsnummer.

 • Når du mottar organisasjonsnummer og firmaattest - send oss denne informasjonen slik at vi får registrert det i våre systemer. Du vil da få tilgang til nettbank og konto, og kan bestille flere produkter og tjenester som du måtte ha behov for.

 • Tjenesten koster kr 1.000 og beløpet trekkes fra bedriftens konto/aksjekapital etter at vi har signert i Altinn.