Selskap under stiftelse

Kundeerklæringsskjema

Er bedriften børsnotert?
Er bedriften skattepliktig til utlandet?
Er det sannsynlig at eventuelle innbetalinger fra utlandet vil overstige NOK 100 000 per år?
Er det sannsynlig at eventuelle utbetalinger til utlandet vil overstige NOK 100 000 per år?
Er det sannsynlig at bedriften vil sette inn kontanter som overstiger kr. 100 000 per år?
Er kundeforholdets formål annet enn sparing/lån/betaling knyttet til ordinær drift?
Er bedriften et betalingsselskap eller agent for betalingsselskap?
Er kontanter betalingsmiddel i ordinær drift?
Er investeringer på vegne av andre en del av den ordinære driften?
Står finansielle investeringer for mer enn 50% av bedriftens inntekter eller eiendeler?
Handler bedriften med virtuell/alternativ valuta, f.eks Bitcoin?

Opplasting av vedlegg