Slik fungerer SFTP for regnskap:

SFTP (Secure File Transfer Protocol), er en tjeneste for automatisk filutveksling med regnskapssystem. Dette innebærer at bedriften eller regnskapskontoret kan sende og motta filer, samt betalingsinformasjon, direkte til og fra regnskapssystemet. 

 • Alle betalingsdata blir overført via en sikker forbindelse til og fra bank.
 • Ingen manuelle operasjoner.
 • Alle transaksjonsdata bli automatisk innlest og bokført i regnskapet, uten at man behøver å sende/hente filer i nettbanken. 
 • Alle betalinger må ettergodkjennes i Nettbank bedrift, uavhengig av regnskapssystem.

For nye avtaler av tjenesten «Automatisk filutveksling med regnskapssystem» må man nå ettergodkjenne alle betalinger i Nettbank bedrift. Årsaken til at betalingene nå ikke kun kan godkjennes i regnskapssystemet er kravet til bankene om å kjenne hvilke personer som foretar betalinger og at disse skal være legitimert overfor banken. Dette som følge av Hvitvaskingsloven §12 og §13.

Allerede etablerte avtaler med automatisk godkjenning vil inntil videre løpe som normalt. 

Tjenesten tilbys for følgende systemleverandører innen regnskap:

 • Xledger
 • Visma AutoPay
 • Visma eAccounting
 • Visma Business
 • Tripletex
 • PowerofficeGO
  Vi kan informere om at vi snart også vil tilby tjenesten for de som benytter seg av Fiken og ZData.
Kvinne står i butikk

Gebyrfri driftskonto

Med driftskonto i BN Bank har du full oversikt over din bedrifts inn- og utbetalinger, helt gebyrfritt. Ikke betal mer enn du må for din bedriftskonto.

Mer om driftskonto

Flere betalingsløsninger:

Faktura med KID

OCR-giro

OCR giro er et innkrevingsprodukt for alle typer regninger. Bedriften får en mer effektiv innkreving, bedre purrerutiner og slipper manuell registrering av innbetalinger.

Les mer om faktura med KID